Kultursvultna länsinvånare att efter ett år med begränsad tillgång till allt ifrån scenkonst till museer att på nytt få uppleva länets kulturutbud, skriver Cecilia Elving (L). Bilden är från Scalarevyn som fick skjuta upp sin premiär över ett år. Foto: Robert Eldring/Pressbild Liberalerna

Debatt: Så ska kulturlivet starta om efter coronapandemin

Den blågröna koalitionen satsar 7 miljoner extra nästa år för att kulturen ska kunna starta om efter coronapandemin. Det behövs samtidigt garantier mot politisk klåfingrighet, skriver Cecilia Elving (L), ordförande i Region Stockholms kulturnämnd.

  • Publicerad 06:15, 2 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Coronaeffekten har slagit hårt mot Stockholms läns kulturliv. Teaterscener och utställningslokaler har stått tomma och många utövare har behövt leta sig till andra branscher. Nu satsar Region Stockholm på framtiden – vi vill ta vår del av ansvaret för kulturens återstart.

I det förslag till budget som den Blågröna koalitionen presenterade i oktober ryms utöver de viktiga satsningarna på vård och kollektivtrafik även en rad insatser i regionens kulturverksamhet. Däribland helt nödvändiga investeringar i att stärka länets kulturliv i denna unika tid efter pandemin och dess restriktioner.

Genom mer pengar till kulturen vill vi bidra till de bästa möjliga förutsättningarna för att återigen välkomna publiker och besökare till länets kulturscener. Det finns goda skäl till att prioritera detta återstartspaket.

Museer och scenkonst

För det första har kultursektorn drabbats hårt av pandemin, och över hela Sverige har tusentals verksamma lämnat sektorn. Nu behöver olika aktörer såsom staten och vi regioner gemensamt se till att fler före detta kulturarbetare får möjlighet att återvända, starta upp sina verksamheter på nytt och bidra till kulturlivet.

För det andra förtjänar kultursvultna länsinvånare att efter ett år med begränsad tillgång till allt ifrån scenkonst till museer att på nytt få uppleva länets kulturutbud. Stockholm ska vara en attraktiv region med utbud i världsklass, och återstartsstödet är en viktig del för att vi ska uppnå detta efter pandemin.

7 miljoner extra

Kulturen kommer genom olika ekonomiska stöd få 7 miljoner kr extra från regionen under nästa år, med extra fokus på barn och ungas tillgänglighet till kulturen. Idrotten i länet kommer stärkas med ytterligare 1,5 miljoner kr.

Men det är inte bara kronor och ören som ger förutsättningar för ett rikare kulturliv i Stockholmsregionen. Det handlar också om formerna för regionens stöd. Hur vi ska värna principen om armlängds avstånd, alltså att varken politiker eller tjänstemän ska lägga sig i konstens och kulturens innehåll, kommer tack vare Liberalerna att utredas på regional nivå.

Svårt med armlängds avstånd

Myndigheten för kulturanalys presenterade tidigare i år rapporten “så fri är konsten”. Rapporten pekade på flertalet brister, däribland att principen om armlängds avstånd är svårtillämplig i den regionala och lokala kulturpolitiken.

Konstens och kulturens frihet är grundläggande liberala värden, och det är därför av högsta prioritet att se över hur principen om armlängds avstånd kan stärkas.

Jag har stor tillit till det regionala stödet och våra upphandlingar av konst till bland annat kollektivtrafiken och patientmiljöerna i vården. Men även om det fungerar bra idag löper Region Stockholm ändå risk att i framtiden tumma på gamla principer.

Garanti mot politisk klåfingrighet

För att garantera att politisk klåfingrighet inte förekommer i vår regions kulturarbete vare sig idag eller i framtiden krävs därför att kulturens frihet i Region Stockholm värnas. Det görs genom den utredning som nu ska tillsättas.

Den blågröna budgeten i stort har den tydliga målsättningen att hela länet ska gå stärkt ur pandemin. Det gäller inte minst kulturen. Genom Liberalernas arbete för att värna kulturens återstart och konstens frihet får fler invånare i hela Stockholms län ta del av kultur i världsklass.