Det betyder inte att sjuksköterskor ska springa snabbare. Med förbättrade arbetsmetoder och nya tekniska lösningar går det att ge lika bra kommunal service till lägre kostnad, skriver artikelförfattarna. Foto: Mostphotos

Debatt: Så mycket kan Stockholm sänka skatten

Stockholms stad har sänkt skatten med 16 öre men mer kan göras. I Stockholms län kan kommunerna spara cirka fyra miljarder utan att försämra kvalitén. Vi förväntar oss löften från de blågröna om ytterligare skattesänkningar, skriver representanter för Fria Moderata Studentförbundet.

  • Publicerad 06:15, 9 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Välstånd skapas av fria individer - inte av våra folkvalda.

Sverige har världens näst högsta skatter på arbete. Höga skatter minskar viljan att arbeta, anstränga sig och utbilda sig. När individer får behålla mindre av sina inkomster minskar utrymmet för att konsumera, eller spara, och färre entreprenörer kommer vilja ta risken att starta företag. En stor del av skattebördan utgörs av kommunalskatten.  

Föredömligt nog har bland annat Stockholms stad sänkt skatten under denna mandatperioden med 16 öre, men mer kan göras. Med mindre än fyra månader kvar till valdagen förväntar vi oss att den styrande blågröna koalitionen utlovar sänkta kommunalskatter även under kommande mandatperiod.

Bibehållen eller bättre kvalité

För att lätta på kommuninvånarnas skattebörda behöver utgifterna sjunka i motsvarande omfattning, vilket kan göras antingen genom att optimera kommunens verksamhet och eller minska kommuners åtaganden.  

 I en ny rapport från Fria moderata studentförbundet har John Norell och Elias Nilsson undersökt hur mycket Sveriges kommuner skulle kunna minska sina kostnader inom grundskola, gymnasium och äldreomsorg med bibehållen eller bättre kvalité.  

Fyra miljarder i Stockholms län

Rapportens resultat visar att Sveriges kommuner skulle kunna spara mellan 28 och 43 miljarder per år bara genom effektivisering inom grundskolan, gymnasieskolan och äldrevården. Bara i Stockholms län skulle kommunerna kunna spara upp ca fyra miljarder kronor utan att försämra kvalitén på välfärden.

Räknar vi även in andra utgiftsområden för kommunen, som politisk verksamhet, infrastruktur samt kultur och fritid, skulle ännu mer resurser kunna sparas in.

Inte springa snabbare

Låt oss vara tydliga. När vi säger effektivisering menar vi inte att sjuksköterskor ska behöva springa snabbare mellan patienter eller att lärare ska behöva ägna ännu fler kvällar till att rätta prov.

Vad det handlar om är att förbättra arbetsmetoder och anamma nya tekniska lösningar som gör det möjligt att tillhandahålla lika bra kommunal service till lägre kostnad eller bättre service till samma kostnad.

Massiv kritik från föräldrar

Ett ytterligare sätt som kommunen kan effektivisera är genom att sluta lägga resurser på kostsamma och kontroversiella prestigeprojekt. Till exempel lanserade Stockholms stad 2018 Skolplattformen som skulle tjäna som en digital kontaktyta mellan föräldrar och skola.

Trots att den kostat runt en miljard kronor fick den massiv kritik från bland annat föräldrar och från Integritetsskyddsmyndigheten. Några missnöjda föräldrar startade till och med en egen plattform, något som motarbetades av kommunen.

En frihetsreform

Skattenivån handlar i grund och botten om maktbalansen mellan det offentliga och medborgarna. Att minska skattebördan är en frihetsreform just eftersom människor får behålla mer av frukterna från sitt arbete och således får större frihet att bestämma över sitt eget liv.

Det borde därför vara angeläget för politiker som säger sig värna individens frihet att sträva efter att förflytta mer makt från det offentliga till individen. Särskilt angeläget borde det vara för det borgerliga partierna som brukar betona vikten av mer individuell frihet.

Individer får bestämma själva

 En minskad skattebörda innebär mer frihet och större samhällsnytta då fler individer själva får bestämma vad sina pengar ska användas till. Välstånd skapas av fria individer - inte av våra folkvalda.