Ofta är det så att kompetensen redan finns, men att matchningen mellan företag och individ inte fungerar. Att satsa på matchning är angeläget för hela samhället så att de som kan och vill jobba ska få jobba, skriver Lena Molin på Manpower Matchning. Foto: Mostphotos/Pressbild

Debatt: Så kan vi sätta fler stockholmare i arbete

I Stockholms län fanns det 2,1 arbetslösa per ledigt jobb under det fjärde kvartalet 2021. Samtidigt uppger många företag att de har svårigheter att rekrytera rätt slags kompetens för de lediga tjänsterna. Nu behövs kraftfulla åtgärder för att minska gapet mellan arbetssökande och företag, skriver Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning.

  • Publicerad 06:15, 27 apr 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Både arbetssökande och företag står inför utmaningar som enkelt skulle kunna åtgärdas genom kompetenshöjning.

I Stockholms län uppgick matchningsgapet till 2,1 arbetslösa per ledigt jobb under det fjärde kvartalet 2021. Samtidigt ökar långtidsarbetslösheten. Men enligt en undersökning av ManpowerGroup uppger tre av fyra svenska arbetsgivare, 76 procent, att de har svårt att hitta rätt kompetens. Det är en ekvation som inte går ihop.

Behövs kraftåtgärder

Jobb förändrar människors liv, det ger möjlighet att försörja sig själv och kan ge mening och utveckling. Därför behövs det kraftåtgärder för att minska gapet mellan arbetslösa och företagen som lider av kompetensbrist.

Det är angeläget för hela samhället, men inte minst för individen, att de som kan och vill jobba ska få jobba.

Enkelt att åtgärda

Det är ofta så att kompetensen redan finns, men att matchningen mellan företag och individ inte fungerar på ett lämpligt sätt. Både arbetssökande och företag står inför utmaningar som enkelt skulle kunna åtgärdas genom kompetenshöjning.

Den arbetssökande kan få hjälp att förmedla sina kunskaper medan företagen kan få hjälp att leta där kompetensen faktiskt finns.

Effektivare upphandling

För att sätta fler stockholmare i arbete och samtidigt hjälpa företagen som lider av kompetensbrist krävs snabbare och effektivare upphandling av matchningstjänster.

Seriösa matchningsaktörer har i dag kapacitet som inte används, trots att Arbetsförmedlingen tidigare aviserat att de hade behov av större volymer. Att öka takten i matchningen kräver därför ingen omställning hos matchningsaktörerna.

Öka takten

Därför föreslår vi att:

Arbetsförmedlingen i Stockholms läns kommuner ökar takten för inköp av matchningstjänster.

Regeringens tillskott på 50 miljoner kronor i vårbudgeten används till seriösa matchningsaktörer för att snabba på matchningen till etableringsjobb.

Upp till Arbetsförmedlingen

Att satsa på matchning är angeläget för hela samhället så att de som kan och vill jobba ska få jobba, och så att svenska företag förblir konkurrenskraftiga. Det är positivt att regeringen ser vikten av att satsa på att få fler nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete.

Nu är det upp till Arbetsförmedlingen att omsätta de pengarna på ett sätt som minskar gapet mellan arbetssökande och företag.