Om alla 2,4 miljoner stockholmare, alla butikschefer och alla de som upphandlar åt kommuner och regionen tar sitt ansvar, går det snabbt att nå vår del av de globala målen, menar debattskribenterna.

Debatt: ”Så kan stockholmare bidra till de globala målen”

Det finns en hel del stockholmarna kan göra för att nå de globala hållbarhetsmålen, menar generalsekreterarna för Fairtrade och Amnesty International i ett debattinlägg.

  • Publicerad 07:30, 19 okt 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sju av tio svenskar anser att det behövs en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter, visar en ny Sifo-undersökning. Det är en viktig signal till beslutsfattare eftersom Sverige har förbundit sig att arbeta för FN:s globala hållbarhetsmål. 

Sveriges största utmaningar inom de globala målen är hållbar konsumtion och produktion samt klimatåtgärder, visar Sustainable Development Report 2020.

Det har därför stor betydelse hur stockholmarna använder sin disponibla inkomst, 44,3 miljarder kronor. Om länets 2,4 miljoner invånare, 14 042 butikschefer och ansvariga för regionens cirka 3 400 upphandlingar tar fler hållbara konsumtionsbeslut, kommer länet i högre utsträckning bidra till de globala målen. 

Vi kan alla bidra till en mer hållbar konsumtion och produktion. Vi uppmanar:
1. Invånare, företag och organisationer i Stockholms län att ställa sig bakom uppropet Visahandlingskraft.nu för en lag som gör företag ansvariga för mänskliga rättigheter och miljö.

2. Affärsidkare att göra risk- och konsekvensanalyser av sina leverantörskedjor för att inte påverka mänskliga rättigheter och miljö negativt.

3. Region Stockholm, kommunerna och invånarna att handla varor som är producerade med hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö, exempelvis Fairtrade-märkta produkter.4. Livsmedelskedjor och butikschefer att underlätta för konsumenter att hitta de mest hållbara alternativen.

Redan före coronapandemin fanns det 152 miljoner arbetande barn runt om i världen. I en modern och hållbar världshandel ersätts barnarbete av skolgång, får både kvinnor och män en lön som ger en anständig levnadsstandard och klimatet är stabilt. Bara tillsammans kan vi nå de globala målen och skapa en hållbar värld.