DEBATT: "Riv inte de historiska husen i Örby"

Det var en sorgens dag när stadsbyggnadsnämnden den 29 augusti beslutade att riva Örbys landmärke Valdorshem, skriver Sverigedemokraternas gruppledare Peter Wallmark.

  • Publicerad 11:57, 2 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Valdorshem är ett av de första, om inte det första hus som byggdes på mark som tidigare tillhört Örby Slott när slottets ägor 1897 styckades upp i villatomter då Stockholm började växa på riktigt utanför tullarna vid förra sekelskiftet.

När området började bebyggas hade det ingen stadsplan, vilket fick till följd att tomterna var betydligt större än i andra områden som exploaterades vid samma tidpunkt. Dessutom såldes de med äganderätt i stället för tomträtt som var mer vanligt. Dessa två faktorer, avsaknad av stadsplan och tomter med äganderätt, innebar att byggherrarna kunde uppföra hus efter eget tycke och smak. Örby fick på så sätt en större variation av hustyper och storlekar än andra områden som bebyggdes samtidigt och strax därefter. Fler större utsmyckade villor rika på snickarglädje och detaljer där många står kvar än idag, blev resultatet.

Just Valdorshem är genom sitt väl synliga och centrala läge och sin höga ålder ett särskilt viktigt landmärke både för besökare och de som bor i området. Trots det, och trots att politikerna ofta och gärna framhåller vikten att bevara kulturhistoriskt intressanta hus, röstade samtliga partier utom Sverigedemokraterna för en rivning. Sverigedemokraterna har inget emot att den stora tomten bebyggs, vi behöver fler bostäder, men vi anser att det kan ske utan rivningar av befintlig bostadsbebyggelse.

Placeringsmässigt ligger de bägge bostadsbyggnaderna dikt mot samma tomtgräns. De utgör därför inte något hinder för att uppnå en god exploateringsgrad på tomtens övriga yta. Attraktiviteten för tänkt nybyggnation skulle dessutom sannolikt öka om de två äldre byggnaderna rustas och tillåts utgöra berättelsen om platsens lokalhistoria också för de nya invånarna.

Jag vägrar tro att alla i den styrande majoriteten har övertygelsen att beslutet om rivningen var rätt och riktig. Allt för jakten på makten får inte tillåtas att ödelägga vår historia, vi har ett arv att förvalta. Feghet har aldrig bidragit till att trampa upp nya stigar, det vet vi Sverigedemokrater om några.

Peter Wallmark, gruppledare (SD) Stockholms stadshus