Vårdutvecklingsregionrådet Désirée Pethrus (KD) leder det politiska arbetet i Regionen för att se till att stockholmarna har ett bra vaccinprogram. Hon är beredd att vaccinera stockholmare hela hösten om behovet finns. Foto: Region Stockholm/Mitt i

Debatt: Region Stockholm är redo för nästa steg i vaccinationen

"Vi ser nu till att ha en flexibel planering för hösten för att kunna anpassa vaccinationsprogrammet om det uppstår förändrade behov, skriver Désirée Pethrus (KD), vårdutvecklingsregionråd i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 2 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sedan vaccinationerna mot covid-19 startade i december 2020 har mer än 2,5 miljoner vaccindoser mot covid-19 givits i Region Stockholm. I nuläget är 60 procent av de vuxna invånarna i Stockholms län fullvaccinerade och 80 procent av befolkningen har fått minst en dos vaccin. Det betyder mycket för att minska risken för allvarlig sjukdom och död. Samtidigt ökar smittspridningen för varje vecka som går. Vi vet inte exakt hur länge skyddet håller i sig. Det är fortfarande mycket som är okänt med smittspridningen och de olika virusvarianterna. Läget kan ändras snabbt och vi måste ha en plan för hur vi ska gå vidare med vaccinationen mot covid-19. Pandemin är långt ifrån över. Vi måste fortsätta att ha fokus på att skydda samhället från en ytterligare omfattande smittspridning.

Vi har flera utmaningar och obesvarade frågor framför oss. Nu har Folkhälsomyndigheten aviserat att personer med starkt nedsatt immunförsvar ska få dos 3 med start i september. Antagligen kommer fler grupper att behöva få en tredje dos. Det behöver vi i så fall få besked om så snart som möjligt av Folkhälsomyndigheten. Vi vet inte om det kommer att bli aktuellt med nya åldersgrupper, under 16 år, för vaccination. Det är också oklart om vi ska ha fortsatt beredskap för årliga vaccinationer mot covid-19? Hur ska prioritetsordningen se ut? Vi måste också snarast få tydliga besked om dos 3 för större riskgrupper, som äldre. Region Stockholm förbereder sig nu för olika scenarier, men det är svårt att planera när vi får så lite information. Men vi ser nu till att ha en flexibel planering för hösten för att kunna anpassa verksamheten om det uppstår förändrade behov. För att kunna ha den beredskapen krävs en strategi och plan som Vårdens kunskapsstyrningsnämnd nu fattat beslut om.

Vaccinationer ska ske så effektivt som möjligt med största möjliga vaccinationstäckning. Vi har både organisationen och strukturen på plats och kan snabbt genomföra vaccinationen av en tredje dos. 

Går nu in i en svårare fas

Vaccinationsprogrammet går nu in i en ny och svårare fas. Arbetet med att få så många som möjligt att vaccinera sig med två doser är nödvändigt att fortsätta hålla i. Den mer smittsamma deltavarianten har visat att skyddet med två doser är viktigt för att undvika svår sjukdom och död. 

Det är glädjande att har vaccinationsviljan hos invånarna varit god under våren och sommaren. Även 16–17 åringar har visat stort intresse att vaccinera sig. Redan efter någon vecka har runt 45 procent fått sin första vaccindos och ännu fler är bokade för vaccination de kommande veckorna. Samtidigt har vi utmaningen att få de som påbörjat sin vaccination att också fullfölja den med dos 2 samt att nå de som hittills har varit tveksamma. 

Vaccin i Stockholm erbjuds långt in på hösten

Folkhälsomyndighetens planering bygger för närvarande på att flertalet är fullvaccinerade i slutet av oktober. Region Stockholm förbereder för att fortsatt erbjuda vaccination mot covid-19, både dos 1 och dos 2, även i november och senare under året. Dessutom kan vi snabbt erbjuda en tredje dos till aktuella grupper så snart vi får direktiv och vaccindoser levererade. Regionerna ute i landet måste snarast möjligt få svar och förutsättningar för att kunna skydda invånare och samhället från smittspridningen. Det ansvaret vilar tungt på Folkhälsomyndighetens axlar.