Anders Lago och Anders Svensson från HSB vill att regeringen gör bosparande avdragsgillt för unga. Foto: Privat

Debatt. "Regeringen borde ge unga stöd till bosparande"

Ett stöd till bosparande skulle få fler unga att spara till en framtida bostad enligt en ny Sifo-undersökning. Det är hög tid för regeringen att införa reformer som ger unga i Stockholm tillbaka hoppet om ett eget hem., menar HSB.

  • Publicerad 05:30, 10 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

En hel generation håller på att stängas ute från bostadsmarknaden.Vuxenliv sätts på vänt och studie- och jobbplaner skrotas när unga vuxna tvingas bo kvar hemma eller i dyra och otrygga andrahandsboenden. I Stockholm ser vi sedan länge en obalans på bostadsmarknaden som drabbar unga. Situationen har förvärrats av coronakrisen, som har kastat allt fler unga vuxna ut i arbetslöshet. Paradoxalt nog ser vi samtidigt en välmående bostadsmarknad – för dem som redan är etablerade och passar på att köpa en större bostad under krisen. Det är välkommet, men det löser inte det stora bostadsproblemet.  

Regeringen kan inte sitta stilla medan klyftan växer. De senaste årens ensidiga fokus på kraftiga kreditrestriktioner behöver balanseras med åtgärder som gör det möjligt för unga vuxna att köpa en egen bostad. En sådan åtgärd vore att införa ett statligt stöd till bosparande. Ett stöd som innebär att den som är under 30 år får göra avdrag på skatten när hen bosparar, och att pengarna blir låsta till ett bostadsköp.

Skulle spara om avdragsgillt

För att få en bild av hur en sådant förslag skulle påverka unga har HSB låtit Sifo fråga 1 000 svenskar under 30 år om vad de anser om stöd till bosparande. Resultatet visar att det finns en stor potential: Av de som inte sparar alls idag skulle var fjärde börja bospara om det var avdragsgillt. Och av de som redan sparar uppger 6 av 10 att de skulle spara mer om ett skattesubventionerat system infördes. I genomsnitt skulle de spara cirka 1500 kronor mer varje månad. Det ska jämföras med att de idag sparar i snitt cirka 2 000 kronor i månaden. Ett statligt stöd skulle alltså hjälpa många unga att spara ihop till den nödvändiga kontantinsatsen på betydligt kortare tid än idag.

Palett av åtgärder

Naturligtvis behövs en palett av åtgärder för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden. Till exempel bör det senaste amorteringskravet slopas helt och ett statligt startlån till den första bostaden införas. Ett startlån skulle i praktiken ersätta det gamla bolånetaket med ett som är mer anpassat efter ungas situation på bostadsmarknaden. Beräkningar som WSP gjorde 2019 visar att ett statligt startlån kortar tiden det tar att spara ihop till en insats dramatiskt – från 10 till knappt 3 år.

Nya lösningar som stöd till bosparande och startlån till unga vore ett steg ur den förlamning som bostadspolitiken har drabbats av under lång tid. Dessutom är det populära förslag, som ofta förs fram av flera olika riksdagspartier – och av bostadsminister Per Bolund själv. Nu kan inte våra unga vänta längre. De behöver få tillbaka hoppet om ett eget hem.