Moderaterna kommer prioritera arbetslinjen och riktiga jobb i riktiga företag när vi bildar regering, skriver Edward Hamilton och Olof Peterson i ett debattinlägg. Foto: Moderaterna

Debatt: ”Regeringen blundar för ungas arbetslöshet – sätt arbetslinjen främst”

Långtidsarbetslösheten bland unga vuxna i åldern 18 till 24 år i Stockholm har nästan fördubblats det senaste året. Regeringen har lagt all sin energi på kreativa låtsasjobb med begränsade resultat. Det duger inte. Moderaterna kommer prioritera arbetslinjen och riktiga jobb i riktiga företag när vi bildar regering, skriver M i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 21 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Statsminister Stefan Löfvén (S) lovade lägst arbetslöshet i EU när han tillträdde sitt ämbete för snart sju år sedan. Resultatet är magert: Sverige når inte botten - utan toppen - i EU:s arbetslöshetsliga.

Vad gäller ungdomsarbetslöshet ligger Sverige i samma liga som särskilt krisdrabbade länder som Portugal, Spanien och Grekland, enligt Eurostat.

Många unga arbetslösa

I dagarna publicerades Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik för Stockholm (15/6). Ungas arbetslöshet har förvisso minskat något jämfört med de värsta krismånaderna 2020, men situationen är alltjämt besvärlig. Knappt 1 700 unga vuxna i åldern 18 till 24 år i Stockholms kommun är inskrivna längre än 6 månader, nästan en fördubbling jämfört med förra våren. Mönstret i länet är detsamma. Antalet arbetslösa unga i samma åldersspann födda utanför Europa har dessutom ökat med tio procent.

Bakom varje siffra finns en ung människa som inte får chansen att visa vad han eller hon går för. Dessutom är passivitet och utanförskap en grogrund för rekrytering till kriminella gäng.

All erfarenhet visar vidare att ju längre en ungdom går arbetslös, desto större är risken att utanförskap permanentas.

Regeringen har lagt allt sitt krut på verkningslösa åtgärder och höjda bidrag till folk som inte jobbar. ”Traineejobben” floppade och fick läggas ned. Paradskeppet ”Extratjänster” med 100 procent subvention har lett till att endast några ynka procent går vidare till ett riktigt arbete.  

Fler instegsjobb

De krisstöd som skulle rädda de branscher som har många unga som anställda har dessutom varit behäftade med betydande byråkrati och senfärdighet.

Följande behövs:

√ Det ska alltid löna sig att arbeta. Säkerställ att krav på aktivt arbetssökande efterlevs. Det gäller såväl personer som uppbär arbetslöshetsunderstöd som försörjningsstöd.

√ Inför bidragstak. Sänk skatten på arbete.

√ Vi behöver fler instegsjobb så att ungdomar får sin första rad på cv:t. Satsa på entreprenörskap i skolan.

√ Bygg broar mellan utbildningsväsendet och näringslivet, genom exempelvis lärlingsutbildningar.

Vi måste ge vår ungdomsgeneration framtidstro och hopp. Det kan vi göra om rätt reformer prioriteras. Sätt arbetslinjen främst. Det tjänar alla på.