Privatisering. Carina Erlandsson (M) skriver en insändare om privatiseringen av hemtjänsten i Danderyd. Foto: Mostphotos/privat (kollage)

DEBATT: Rätt att privatisera hemtjänsten i Danderyd

"Jag är övertygad om att beslutet om avveckling var rätt" skriver socialnämndens ordförande i Danderyd, Carina Erlandsson (M), i en insändare.

  • Publicerad 14:00, 9 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nu har nästan ett år passerat sen vi avvecklade den kommunala hemtjänsten. Beslutet hösten 2019 föregicks av ett stort och omfattande utredningsarbete och ingen sten lämnades orörd.

Att det skulle bli turbulent och skapa oro förutsåg jag och många med mig. Dock var hemtjänstens årliga underskott så stora och kommunens egna och andras kvalitetsmätningar visade inte på att särskilda skäl skulle föreligga att behålla den i kommunal drift. Det gällde att organisera avvecklingen på ett så skonsamt sätt som möjligt för både kunder och personal.

Vid Socialstyrelsens mätning 2020 ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” fick hemtjänsten, som då var helt och hållet privat, genomgående positiva svar. Till exempel uppgav 99 procent att de får bra bemötande, 91 procent känner förtroende för hemtjänstpersonalen och 88 procent känner sig sammantaget nöjd med hemtjänsten. Positiva svar, men vi nöjer oss inte med det utan är ständigt beredda att utveckla hemtjänsten, inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Pandemin har förändrat oss på många sätt. Idag önskar många äldre bo kvar hemma med stöd av hemtjänst, istället för att flytta till särskilt boende. Min och socialnämndens ambition är att vi ska ha en hemtjänst som erbjuder en bra och trygg omsorg även till de som har stort omvårdnadsbehov. Att flytta till vård- och omsorgsboende ska inte vara en förutsättning för omfattande stöd.

Jag är övertygad om att beslutet om avveckling var rätt. Att fortsätta bedriva hemtjänst i kommunal drift var inte ekonomiskt försvarbart. Nu vill vi tillsammans med hemtjänstutförarna bygga vidare och jobba fram en modell som möter kundernas behov i samverkan med hemsjukvården. Vi ska ha en äldreomsorg att vara stolt över, inget annat duger.