Debatt: Rädda de privata vårdgivarna

Små, privata vårdgivare riskerar konkurs på grund av pandemin. Region Stockholm måste använda sina finansiella muskler för att täcka en tillräcklig del av vårdgivarnas inkomstförluster, menar Sverigedemokraterna i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 8 apr 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Covid-19 pandemin har inneburit en omfattande omställning av sjukvården i Region Stockholm. Under 2020 tvingades samtliga offentliga och privata vårdgivare att ställa in eller begränsa sina drop-in-besök, för att övergå till digitala konsultationer och låna ut personal för att behandla akuta coronapatienter.

Region Stockholms många privata vårdgivare, inom såväl valfrihetsystemet som de upphandlade samt idéburna offentliga partnerskapen, har tvingats begränsa sin verksamhet med kraftiga ekonomiska konsekvenser som följd.

Under 2020 försökte stiftelsen Valjeviken, som driver den komplexa vårdformen specialiserad neurorehabilitering i Region Stockholm, att få den blågröna majoriteten att lyssna på det akuta ekonomiska läget. Med frånvaro av gehör valde stiftelsen att avveckla sin vårdverksamhet under mars 2021, på grund av för kraftigt minskade intäkter och avsaknaden av ekonomisk uppbackning därtill. Kvar står en svårt sjuk patientgrupp med omfattande behov, men utan en vårdgivare som kan ta sig an dem.

Total ovilja från M

I samma anda har Psoriasisföreningen, den största och enda vårdgivaren inom psoriasis i Stockholms län, nyligen varslat sin personal och meddelat den styrande blågröna koalitionen att utan ekonomisk hjälp kommer även de tvingas gå i konkurs. Psoriasisvårdens kapital- och maskinintensiva vårdverksamhet har inte kunnat ställa om till komplett digital vård, och de begränsade besöken har slagit hårt mot både ekonomin och den drabbade patientgrupp som kräver fysiska behandlingar.

Svaret från HSN:s 1:e vice ordförande Lars Rådén (M) har visat på en total ovilja att agera för att Stockholm ska behålla sin enda psoriasisvårdgivare. I stället har Rådén (M) påpekat att patienterna kommer tas hand om av andra vårdgivare. Påståendet är ögonbrynshöjande. Att bygga upp kompetens och erfarenhet har tagit Psorisasisförbundet 50 år. Samtidigt menar styrande moderatpolitiker att densamma specialistvård ska upptas av en ny vårdgivare över en natt. En verklighetsfrånvändning på nya höjder.

Stiftelsen Valjeviken och Psorisasisförbundet är två oersättliga vårdgivare som med all sannolikhet kommer att tvingas stänga ner – lagom till att Region Stockholm kommer behöva beta av den vårdskuld som har byggts upp under pandemin – trots att behovet av dem båda i en snar framtid inte kunde varit större.

Konkurser likt dominobrickor

Fler små, privata vårdgivare kommer att följa samma konkursspår likt dominobrickor. Region Stockholm måste använda sina finansiella muskler för att täcka en tillräcklig del av vårdgivarnas inkomstförluster under pandemin. Vi har föreslagit att samtliga privata vårdgivare ska erhålla en garantiersättning som baserar sig på 70 % av de totala intäkterna för det vanliga, pandemifria året 2019. I likhet med Region Skåne behöver vi, med vissa krav, säkerställa ersättning för att stoppa den ekonomiska blödning som våra regionala vårdgivare har genomlever. Vi vill ge stödet retroaktivt, vilket innebär att vårdgivarna blir ersatta från hösten 2020 och framåt.

Inom en snar framtid, efter coronapandemin, kommer vår sjukvård och våra medborgare mötas av en ny verklighet. Nämligen de långa väntetiderna för att få elektiv sjukvård. Värst blir det för kroniskt sjuka eller multisjuka patienter som behöver en utsträckt hand från sjukvården allra mest. Då kan vi inte stå med ett sargat sjukvårdsystem och blint förlita oss på den fria marknaden, samtidigt som essentiella, småskaliga och ideella vårdgivare har tvingats dra tillbaka sina händer och stängt ner sina lokaler för gott.