Det går att få ordning på problemet med elsparkcyklar, menar Roslana Cederhage (M). Foto: Michael Toll/Pressbild

DEBATT: Problemet med elsparkcyklar kan lösas lätt

Transportstyrelsen borde göra en översyn av reglerna för elsparkcyklar och företagen kan använda tekniken för att få stopp på felparkeringar och körningar på trottoarer. Hjälper inte det återstår att bötfälla eller stänga av dem som inte sköter sig, menar Roslana Cederhage (M).

  • Publicerad 15:42, 22 sep 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholms gatumiljö kan slippa felparkerade elsparkscyklar med digitala lösningar och en uppdatering av regler från transportstyrelsen. För tillfället går stockholmarnas åsikter isär om elsparkcykelns framtid pga. rådande missbruk. Det är synd då tjänsten breddar transportmöjligheter i vår moderna huvudstad.

När Corona blev ett faktum i Stockholm och rekommendationer utfärdades såg man färre elsparkcyklar i staden. Det påminde om hur stadsmiljön såg ut innan elsparkcyklarna tog plats. Vår stad var mer städad och det fanns en säker framkomlighet, även för synskadade och funktionshindrade. Under sommaren förändrades bilden när stora volymer av elsparkcyklar ställdes ut igen och resulterade i felparkeringar, åkande på trottoarer, dumpningar i parker, flertal personer åkandes på en elsparkcykel och vållande till kroppsskada. Tyvärr är det en daglig syn på Stockholms gator och parkerna.

Det går givetvis att undgå ovan beskrivna problem om elsparkscyklarna användes med förnuft av förarna. Nu har det gått en lång tid som visar att missbruket inte upphör.  Den dagliga synen borde vara tillräcklig för Transportstyrelsen att nödvändigtvis göra en översyn av regler för elsparkcyklar och pröva nya t. ex tillståndsplikt, begränsat antal elsparkcyklar per företag och krav på digitala funktioner där man hänvisas till speciella parkeringsplatser.

Ett antal av företagen har skrivit riktlinjer över hur man ska föra fram sin elsparkcykel på ett respektfullt sätt. Tyvärr har det inte hörsammats av åkarna. Istället bör företagen installera digitala funktioner som gör att elsparkcykeln stängs av när någon försöker köra upp på en trottoar s.k. geotag, detta används redan på t. ex Götgatsbacken samt runt Gamla stan. Vidare kan företagen införa geografiska zoner för parkering och bötfälla åkare som parkerar utanför dem samt stänga av användare vid upprepat missbruk. Det behövs även göras en granskning över dagens tillåtna hastigheter. Installering av dessa funktioner skulle främja framkomlighet, minska nedskräpning, minimera risken för att utsättas för en kroppsskada och elsparkcykeln skulle smälta bättre in i stadsmiljön.

Fram tills att Transportstyrelsen gör en översyn och företagen tar eget initiativ till att förbättra sina elsparkcyklar får vi sorgligt nog stå ut med den dagliga nedskräpade synen och hjälpas åt att parkera om felparkerade elsparkcyklar för att de synskadade och funktionshindrade inte ska skada sig.