Anna Sehlin (V) regionråd i opposition Region Stockholm, Jonas Lindberg (V) sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm Foto: Pressbild

DEBATT: "Privatisera inte Stockholms ungdomsmottagningar"

"Vi vill att alla mottagningar ska drivas av Region Stockholm i nära samarbete med kommunerna", skriver Vänsterpartiets Jonas Lindberg och Anna Sehlin

  • Publicerad 10:51, 28 aug 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Våra 32 ungdomsmottagningar i Stockholm spelar en central roll i folkhälsoarbetet. De är nyckelspelare för en jämlik hälsa i regionen. De träffar nästan alla länets ungdomar via skolbesök och besök på mottagningarna.Ungdomsmottagningarna är något av det viktigaste vi har. Vi kan inte dribbla bort dem. Det senaste decenniet har vi sett effekterna av privatiserad vård. Samverkan mellan olika vårdgivare har försämrats på grund av ökad konkurrens och kontinuiteten i verksamheten går förlorad. Det drabbar patienterna. Vi vill inte att det händer med våra ungdomsmottagningar.

Stadsmissionen stänger ungdomsmottagning

Nu har det blågröna styret i Region Stockholm öppnat upp för att lägga ut ungdomsmottagningarna på entreprenad. De vill alltså privatisera flera av ungdomsmottagningarna i de kommuner som vill. Vänsterpartiet är det enda parti som på allvar vill stoppa vinster i välfärden. När skattepengar tas ut som vinst dränerar det vår gemensamma sjukvård på pengar och kompetens.

DEBATT: "Blågröna sviker barn och unga med psykisk ohälsa"

Sakkunniga på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tycker att Region Stockholm själva ska driva sjukvården på ungdomsmottagningarna. Att privatisera är inte ett effektivt sätt att driva mottagningarna. Trots det föreslår de styrande politikerna att driften av ungdomsmottagningarna ska upphandlas. De blågröna vill privatisera för privatiseringens skull. Privata aktörer ska obönhörligen kunna tjäna pengar på våra ungdomars ohälsa. Skattepengar kommer gå till privata vinster.

DEBATT: "Vi behöver steppa upp vården med psykisk ohälsa"

Ungdomsmottagningarna måste vara flexibla och kunna förändras utifrån ungdomars behov. Privatiserade mottagningar saknar helt den flexibiliteten. De som arbetar på ungdomsmottagningarna har en unik kompetens som vi behöver behålla, inte förlora till privata aktörer. Det måste bli ett slut på privatiseringarna inom vården. Det här olyckliga beslutet borde rivas upp.

Vänsterpartiet vill att alla mottagningar ska drivas av Region Stockholm i nära samarbete med kommunerna. Vi uppmanar den blågröna majoriteten att lyssna på väljarna som inte vill ha några vinster i välfärden. Istället för att strö skattemedel över privata vårdföretag kan vi satsa på en riktigt bra personalpolitik och en vård utifrån ungdomars behov.

Jonas Lindberg (V) sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm

Anna Sehlin (V) regionråd i opposition Region Stockholm