Samarbete. Jan Jönsson (L), socialborgarråd menar att det är viktigt att lyfta blicken och planera för den nya vardag som så kommer efter corona. Foto: Lieselotte van der Meijs / Stockholms Stad

DEBATT: Planera för utsatta barns framtid efter krisen

Socialtjänsten och skolan måste arbeta tätare för att hindra att utsatta barn råkar ännu värre ut under coronakrisen. Det skriver Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad.

  • Publicerad 14:29, 30 apr 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Coronakrisen slår hårt mot de barn som redan tidigare hade det tufft. Pressade föräldrar utsätter barn för mer våld. Hämningslösa vuxna ser sin chans att utnyttja barns värnlöshet för att begå sexuella övergrepp. Alkoholkonsumtionen hemma i en del familjer ökar och fler grannar hör av sig till socialjouren med oro om fulla föräldrar.

Nu måste socialtjänsten och skolan arbeta närmare tillsammans för att hjälpa utsatta barn. Organisationer som BRIS, Rädda Barnen och Maskrosbarn vittnar om kraftigt ökat tryck från barn som hör av sig med sin oro. Att många barn nu varit borta länge från skolan har gjort att de glidit iväg från det skyddsnät som skolan under normala förhållanden utgör.

Under pågående akut krisfas handlar socialtjänstens arbete om att upprätthålla de mest samhällsviktiga funktionerna som att hålla socialjouren öppen, besluta om ingripanden till skydd för barn och säkerställa utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Men även om epidemin så småningom fås under kontroll och samhället kan börja återgå till det normala, kan vi redan nu se att socialtjänsten kommer att få hantera de sociala efterdyningarna av krisen för lång tid framöver.

Lyft blicken – planera för den nya vardagen

För barn är skolan den viktigaste skyddsfaktorn för att i framtiden kunna bryta med destruktiva familjemönster, skaffa sig en försörjning och skapa sig ett självständigt liv. Frånvaron från skolan har ökat många barns utsatthet och försämrat deras framtidsutsikter. Därför blir också en av socialtjänstens viktigaste uppgifter efter att krisen är över, att tätt tillsammans med skola och familj först och främst se till att barnen klarar skolan. Det kommer att kräva högre grad av samhandling av alla aktörer kring barn och familjer i utsatthet.

Socialtjänsten i Stockholms stad ställer nu om till att ha ett särskilt fokus på barns skolresultat, kunskapsutveckling och rätt till utbildning. Sociala insatser som inte leder till att barnet förbättrar sina kunskaper, närvaro och beteende i skolmiljön behöver omprövas och förändras tillsammans med skolan.

Skolsociala team, där socionomer från socialtjänsten arbetar ute i skolorna tillsammans med lärare och elevhälsa blir särskilt betydelsefulla. Socialnämnden har också sammanställt ett nytt, gediget stödmaterial med framgångsrika metoder som används runt om i Sverige och Europa:

metoder för hemmasittarteam för att bryta långvarig skolfrånvaro program för impulskontroll och sociala färdigheter i skolmiljö modell för krissamtal med barn som upplevt våld särskilt kvalificerade kontaktpersoner med uppdrag att följa den unge i både skol- och hemmiljö lösningsfokuserad familjebehandling med särskild skolkontakt

Socialtjänstens medarbetare har gjort och fortsätter att göra viktiga insatser under den pågående coronakrisen, trots ansträngd bemanning och smittorisk. Men det är viktigt att lyfta blicken och planera för den nya vardag som så småningom kommer. Insatser för att barnen klarar skolan framöver kommer att ha avgörande betydelse.

När den här krisen är över kommer socialtjänsten ha än mer att göra. Det kommer att kräva nya arbetssätt där alla vi som jobbar kring utsatta barn gör jobbet tillsammans.