Roland Johansson, SD, anser att munskydd ska vara obligatoriskt för färdtjänstens förare.

Debatt: Otryggheten i färdtjänsten måste tas på allvar

Varför viftar den blågröna majoriteten bort att en tredjedel av kunderna känner sig otrygga när de reser med färdtjänsten, undrar SD:s Roland Johansson, som vill se obligatoriskt munskydd både hos förare och kunder.

  • Publicerad 06:30, 25 okt 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Inför krav på munskydd för resor med färdtjänsten.

Varför nöjer sig den blågröna majoriteten i Region Stockholm med att så mycket som en tredjedel av kunderna känner sig otrygga när dom reser med färdtjänsten? Trots att färdtjänsten uppfyller en viktig samhällsfunktion för ca 70 000 boende i Stockholms län, har den alldeles för länge viftats bort av styrande politiker som mindre värdig utrymme i samhällsdebatten.

Det är positivt att färdtjänstfrågorna däremot fått ett större fokus på senare tid, men ännu finns det mycket att förbättra och många hål att laga. Exempelvis finns det en utbredd upplevd otrygghet hos nästan var tredje kund som reser med färdtjänsten. Det är en på tok för hög och oacceptabel siffra enligt oss, som styrande politiker anmärkningsvärt nog inte tar på tillräckligt stort allvar.

Rädsla att smittas

Under corona-pandemin har antalet färdtjänstresor minskat markant till följd av att många av färdtjänstens kunder har olika hälsotillstånd som placerar dem inom en eller flera riskgrupper för covid-19. Rädslan för att utsättas för potentiellt dödlig smitta har skapat ett dilemma för många kunder som är i behov av färdtjänsten för att kunna vara delaktiga i samhället. Det inte så självklara men till synes nödvändiga valet för många kunder har varit att i stället stänga dörren till den allmänna gemenskapen.

Därför är det vitalt att vi som politiker aktivt främjar en tryggare miljö i dagens färdtjänst med alla tillgängliga medel vi har. Sverigedemokraterna väljer att agera med bestämdhet för att de människor som är i behov av färdtjänst inte ska tvingas in i en ofrivillig och dyster isolering. Genom att införa krav på munskydd för resor med färdtjänsten, gällande förare såväl som resenär, skapas det ytterligare en barriär mot smitta, tillsammans med övriga befintliga rekommendationer.

Sluta dalta

Region Stockholm måste sluta dalta med problematiken inom färdtjänsten och börja sträva efter att ge den rätt förutsättningar för att bli en viktig samhällsfunktion värd namnet. Sanerade fordon, förtroendegivande och trygga resor, satsningar på förbättrade kunskaper i svenska hos förare och krav på munskydd under pandemi är ett stort kliv i rätt riktning.