Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen i region Stockholm. Foto: Hyresgästföreningen

DEBATT: Ombildningarna påverkar stadens hållbarhet

Beslutet att erbjuda ombildning av flera av Stockholms stads allmännyttiga hyresrätter påverkar stadens möjligheter att påverka i hållbarhetsfrågor. Det skriver Hyresgästföreningen i region Stockholm.

  • Publicerad 15:16, 11 maj 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Efter valet 2018 stod det klart att Stockholms stads nya blågröna majoritet ville ombilda flera av ytterstadens hyresrätter till bostadsrätter. Därefter följde stora protester. Hyresgästföreningen lät Sifo mäta och sammanställa vad de blågrönas egna väljare tyckte och resultatet var tydligt; Centern, Liberalerna och Miljöpartiets väljare säger nej till både ombildningar och utförsäljningar av allmännyttan. För de allra flesta låter det självklart: vi behöver fler hyresrätter, inte färre. De styrande i staden beslöt sig ändå, i strid med vad en majoritet av väljarna anser, för att genomföra sina ombildningsplaner. Resultatet innebär att minst 2005 allmännyttiga hyresrätter står inför eventuell ombildning. Parallellt med detta har staden dragit ner målen för hur många nya hyresrätter allmännyttan ska bygga.

Detta rimmar dåligt med majoritetens tydliga ställningstagande om en stad med blandade bostadsformer. Särskilt eftersom det inte heller går att se några större ansträngningar till fler hyresrätter i områden där det ägda boendet dominerar.

385 hyreslägenheter bjuds ut till försäljning

Den svenska bygg- och fastighetssektorn står för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. De bostäder politikerna har störst möjlighet att styra över är allmännyttan. Alltså: om allmännyttan ombildas eller säljs ut skadeskjuter stadens politiker stadens möjligheter att aktivt påverka en central hållbarhetsfråga.

Men den hållbara staden handlar inte bara om utsläpp och luftkvalité. Minst lika viktigt är social hållbarhet så som rätten till ett eget hem.

Bostadsbristen gör att vi ser en ökad trångboddhet i Stockholm, människor tvingas bo på liten yta och många tvingas bo tillsammans. I många förorter i staden är den sociala utsattheten utbredd, här är också människors hälsa generellt sämre och fler blir sjuka.

Genom starka allmännyttiga bostadsbolag har Stockholms stad goda möjligheter att ta sitt bostadsförsörjningsansvar på allvar och leva upp till FN:s globala mål om hållbara städer och samhällen. Genom att fortsätta utveckla fler goda bostäder som människor har råd att efterfråga skapas hållbara lokala samhällen och levande kvarter.