Kadir Kasirga (S). Foto: Louise Helmfrid/Sacharias Källdén

DEBATT: Ökad trygghet i skolan måste gå före skattesänkningar

"Den borgerliga skolbudgeten leder till nedskärningar i skolan". Det skriver Kadir Kasirga (S) i en slutreplik till skolborgarrådet Isabel Smedberg Palmqvist (L).

  • Publicerad 10:09, 1 jul 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Insatserna som redovisas är bra men det behövs också en stabil finansiering av de uppdrag som Isabel Smedberg Palmqvist (L) radar upp. I slutändan är det skolpersonalen och lärarna som ska genomföra dem. Då kan man inte samtidigt skära ner på personalkostnaderna. Jag är orolig för att ofinansierade insatser kommer att leda till ytterligare administrativ börda för stadens pedagoger.

SVAR: En genomtänkt skolpolitik krävs för att skapa trygga skolor

För oss socialdemokrater är det viktigt att lärarna får mer tid att fokusera på undervisningen. Då behövs fler lärare och personal i skolan, inte färre. Den borgerliga skolbudgeten leder till nedskärningar i skolan och det är personalen som drabbas. Det är häpnadsväckande att skolborgarrådet påstår att resurser inte behövs. I samband med behandling av budgeten för år 2020 skrev Lärarnas riksförbund: Vår bedömning är att grundskolornas medelstilldelning för år 2020 kommer vara otillräcklig och att besparingskrav kommer att drabba undervisningen. Detta kan inte vara någon nyhet för skolborgarrådet.

Förväntansdokument, riktlinjer och rapporter kan vara nog så viktigt, men om resurserna inte finns stannar de vid pappersprodukter som man inte har råd att verkställa.

Vi behöver ha ett långsiktigt perspektiv för att öka tryggheten i Stockholms skolor. Vi måste satsa på det socialt förebyggande arbetet, vi ska inkludera de unga och arbeta för att fånga upp unga i riskzonen. Och vi måste prioritera stärkta resurser till skolan framför skattesänkningar.

Vi socialdemokrater anser att staden ska ha en sammanhållen politik för att minska ojämlikheten. Vår förhoppning är att det blågröna styret prioriterar skolan, socialtjänsten och de andra välfärds-verksamheterna som är avgörande för att alla barn ska få bra uppväxtvillkor. Och då behöver man styra in pengar där det faktiskt behövs: till skolorna. Det görs tyvärr inte idag.

DEBATT: Blågrönas nedskärningar hinder för tryggare skolor