Stöd. S vill att stadsdelsnämnden avsätter resurser för extra utdelning av föreningsstöd. Foto: Mostphotos

DEBATT: Öka stödet till lokala föreningar

Öka föreningsstödet för att föreningslivet i Årsta-Enskede-Vantör ska klara sig. Det skriver Socialdemokraterna i stadsdelen.

  • Publicerad 15:40, 24 apr 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I Enskede Årsta Vantör är vi stolta över vårt rika kultur-, idrotts- och föreningsliv och det stora ideella engagemang som finns i vår del av staden. Det fria föreningslivet är för det första den verksamhet de driver för stadsdelens barn, unga, äldre, kulturintresserade, idrottsutövande och engagerade medborgare. Men det är också en grundstomme i ett demokratisk samhälle. Att människor möts är helt centralt för det demokratiska samtalet och samhällets utveckling. 

Just nu brottas många av de som är ideellt engagerade med att hålla sin förening flytande och samtidigt följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är svårt. Många verksamheter drabbas. Några aktiviteter kan ställas om eller skalas ner, men andra tvingas helt att ställas in.

Extra utdelning

Samtidigt är ekonomin skör för föreningar i vår del av staden. Coronapandemin slår hårt mot många föreningarnas reda ansträngda kassa. Idrottsföreningar tvingas skjuta på cup-turneringar, lotteriförsäljningen går om intet med digitala årsmöten och alla de som finansierar verksamhet med loppis eller försäljningar tappar inkomster, för att bara nämna några exempel. Effekterna av den här vårens isolering har vi ännu inte sett, men vi är övertygade om föreningslivet kommer drabbas.

Regeringen ger stödpaket till näringsliv och kommuner. Det är bra, men vi som bor i Enskede Årsta Vantör behöver mer. Vi socialdemokrater vill nu att stadsdelsnämnden avsätter resurser för en extra utdelning av föreningsstöd, för att ge föreningslivet en chans att hämta sig. Samtidigt vill vi betona att det krävs mer för att långsiktigt säkra föreningslivets utveckling i vår del av staden. Det handlar om allt från finansiering och stöd till tillgång till lokaler och enkla tidsbokningssystem. Föreningslivet i Enskede Årsta Vantör är värt att bevara, stötta och utveckla.