Djurens rätt vill att Stockholms stad gör mer kring sin nya matstrategi. Tova Erbén, ordförande Djurens Rätt Stockholm till vänster och Camilla Bergvall, förbundsordförande Djurens Rätt Foto: Pressbild

DEBATT: "Öka andelen växtbaserad mat i Stockholms skolor och förskolor"

Våra förslag är helt i linje med Stockholms nya matstrategi och vi ser stora möjligheter för kommunen att genomföra dem. Men, det krävs att politikerna tydligare beskriver sin vision på området, vilket vi anser borde göras i budgeten, skriver representanter för Djurens rätt

  • Publicerad 09:43, 9 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

En stor majoritet av befolkningen tycker att djur ska ha det bra. Just nu pågår arbetet inför Stockholm stads budget 2020 och med sin storlek har Stockholm potential att göra skillnad för miljontals djur varje år. Vi i Djurens Rätt kan konstatera att flera viktiga steg redan har tagits på vägen mot att bli en mer djurvänlig kommun. Men mer kan och bör göras, därför föreslår vi ett antal förbättringar i budgeten för 2020.

DEBATT: "Snart antar staden en ny matstrategi för att minska klimatavtrycken"

När Djurens Rätt i år för första gången rankade Sveriges kommuner utifrån hur djurvänliga de är hamnade Stockholm stad på en delad plats 55. Men det finns stora möjligheter att klättra på listan genom satsningar på mer grönt i kommunens skolrestauranger och andra verksamheter. Sådana satsningar går också helt i linje med nyligen fattade politiska beslut.

Staden har sedan i våras en ny matstrategi, som tydligt slår fast att negativ påverkan på djur, miljö och människors hälsa från stadens livsmedelskonsumtion ska minska. Det står även: ”Att äta mer växtbaserat och mindre kött- och mejeriprodukter är inte bara klimatsmart, det är även bra för hälsan.”

DEBATT: "Vad har hänt med Stockholms matstrategi?"

Därför rekommenderar Djurens Rätt Stockholm stad att utöka andelen växtbaserad mat i förskolor och skolrestauranger som nästa steg. Vi föreslår att staden antar ett mål om att minska andelen animalier till hälften jämfört med idag till år 2030.Ur ett djuretiskt såväl som klimatmässigt perspektiv är växtbaserat helt klart mer hållbart än lakto-ovo-vegetariskt. Att utöka andelen växtbaserad mat i kommunens restauranger bidrar även till att kockarna behöver lägga mindre tid på att laga olika specialkoster. Här finns med andra ord verkligt stora vinster att göra.

Både företag och offentlig sektor har i sina verksamheter möjlighet att ställa högre djurskyddskrav än lagstiftningen gör. 86 % av allmänheten tycker att företag har ett ansvar att göra just detta, enligt en Novus-undersökning 2017, och troligen är allmänhetens förväntan ännu högre när det gäller kommunerna. Genom att inkludera djurskyddskriterier inom ramen för det befintliga hållbarhetsarbetet kan kommuner göra stor skillnad för många individer.

Djurens Rätt rekommenderar därför att Stockholm vid inköp av animaliska produkter så som kött, ägg och mjölk väljer den högsta nivån inom ramen för Upphandlingsmyndighetens djurskyddskriterier (i praktiken oftast KRAV-märkt). Även om tillgången för vissa produkter är begränsad kan kommuner göra en viktig insats genom att i så stor utsträckning som möjligt upphandla detta. Stark och stadig efterfrågan från offentliga aktörer kan göra att fler producenter vågar satsa och ställa om. Det skulle i praktiken innebära en stor skillnad i djurvälfärden för miljontals djur.

Våra förslag är helt i linje med Stockholms nya matstrategi och vi ser stora möjligheter för kommunen att genomföra dem. Men, det krävs att politikerna tydligare beskriver sin vision på området, vilket vi anser borde göras i budgeten. Genom att göra förslagen till verklighet skulle staden vara en god bit på vägen till att bli en djurvänligare kommun som kan vara förebild för andra.

Tova Erbén, ordförande Djurens Rätt Stockholm

Camilla Bergvall, förbundsordförande Djurens Rätt