Med vår budget får trafiken ett ökat anslag på mer än 330 miljoner kronor, samtidigt som vi öronmärker drygt 12 miljarder för investeringar nästa år, skriver bland andra Kristoffer Tamsons (M) och Tomas Eriksson (MP). Foto: Anna Molander/Mostphotos

Debatt: Nu stärker vi kollektivtrafiken – medan S minskar anslagen

Nu klubbas den blågröna majoritetens budget för kollektivtrafik i Stockholms län under 2022. Det är budget som både ska möjliggöra för SL att nystarta efter pandemin och att kunna fortsätta sin resa mot att bli världens bästa kollektivtrafik. Det skriver representanter för majoriteten i Region Stockholm.

  • Publicerad 06:15, 16 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nästan hälften av de pengar vi vill ska gå till en utökad och utvecklad kollektivtrafik ska enligt den socialdemokratiska oppositionen sparas in.

De gångna årens pandemi har inneburit en stor utmaning för kollektivtrafiken. Sedan pandemin fick fotfäste i Sverige har vår kollektivtrafik tampats med den prövande kombinationen att köra så trafik som det bara går samtidigt som antalet betalande resenärer rasat.

Att bussar, tåg, båtar likväl som tunnelbana, spårvagnar och lokalbanor har kunnat köras hade inte varit möjligt utan hjälteinsatser från de som arbetar i och runt vår trafik. 

Det hade heller inte varit möjligt utan tuffa, politiska prioriteringar för att både kunna ta hand om det vi har och rusta trafiken för framtiden.

Känna vibrationerna

Oaktat om det gäller utbud, utveckling eller utbyggnation i kollektivtrafiken, kan få hävda att SL har stått still under pandemin, när resenärer kunnat sitta ombord på sin vanliga SL-buss och känna vibrationerna under marken där nya tunnelbanelinjer växer fram. 

Dessa prioriteringar gör oss starkare när vi nu ska nystarta kollektivtrafiken med alla utmaningar som då följer – särskilt utan fullgod kompensation från staten. Därför kräver även nästa års budget att vi gör rätt prioriteringar. 

Trots osäkra biljettintäkter

Den budget vi nu fattar beslut om säkrar stockholmarnas kollektivtrafik. Genom en öronmärkning på 2 miljarder kronor skyddar vi trafikutbudet och möjliggör för miljontals avgångar även nästa år.

För resenärerna kommer allt rulla på som vanligt - bussar och tåg kommer att fortsätta gå, och framtidsbygget kommer att fortsätta. Och detta trots osäkra biljettintäkter och undermålig statlig kompensation.  

Vår budget stärker upp kollektivtrafikens dagliga drift samtidigt som vi samtidigt som vi har blicken riktad framåt. Med vår budget får trafiken ett ökat anslag på mer än 330 miljoner kronor, samtidigt som vi öronmärker drygt 12 miljarder för investeringar nästa år. Med våra prioriteringar klarar vi av att ta hand om det vi har i dag samtidigt som vi bygger ut för framtiden. 

S vill spara 115 miljoner

Detta ska ställas i relation till Socialdemokraternas budget. Det största oppositionspartiet i Region Stockholm väljer, samtidigt som vi höjer anslagen markant, att lägga ett sparbeting på vår kollektivtrafik med 115 miljoner kronor.

Nästan hälften av de pengar vi vill ska gå till en utökad och utvecklad kollektivtrafik ska enligt den socialdemokratiska oppositionen sparas in. Att lägga drakoniska nedskärningar på en kollektivtrafik som precis inlett sin återhämtning är både dumt och dåligt, och skulle vare sig gynna resenärer, medarbetare eller gemene stockholmare. 

Automatisering och digitalisering

Vad kollektivtrafiken verkligen behöver är fortsatt kloka prioriteringar som säkrar upp trafiken. Som möjliggör för SL att fortsätta utveckla framtidens trafiklösningar och biljettsystem. Prioriteringar som tillåter en fortsatt modernisering och gör kollektivtrafiken smartare med nya uttryck inom automatisering, elektrifiering och digitalisering.

Kollektivtrafiken behöver prioriteringar som möjliggör för fler pilottester och fortsatt utbyggnad, samtidigt som de inte vacklar på frågor som ökad trygghet och mer hållbarhet. 

Arbetet för en hel, ren, snygg och trygg SL-trafik behöver inte sparbeting – utan en blågrön budget som fortsätter resan mot världens bästa kollektivtrafik.