Trafikborgarrådet Daniel Helldén om stadens nya avsiktsförklaring för elscooter-bolagen Foto: Sacharias Källdén/Stockholms stad

DEBATT: "Nu skapar vi ordning kring elscootrarna genom samarbete"

Som stad har vi få formella möjligheter att ställa krav på elsparkcykelföretagen, men genom en avsiktsförklaring där både staden och företagen gör flera åtaganden så har vi hittat en väg framåt där vi pragmatiskt skapar bra lösningar både för stockholmarna och för klimatet, skriver trafikborgarrådet Daniel Helldén om den nya avsiktsförklaringen kring elscootrar.

  • Publicerad 07:35, 16 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Många stockholmare har reagerat på elsparkcyklarnas intåg i staden. Många positivt, som använder dem i sin vardag. Elsparkcyklarna används inte minst i kombination med kollektivtrafik, där stockholmare använder dem den sista biten mellan kollektivtrafikens hållplats och resans slutmål. Samtidigt har många stockholmare reagerat på att det blivit oreda i stadsrummet – dåligt parkerade elsparkcyklar som hindrar framkomligheten eller har ställt till det inte minst för synskadade och rullstolsburna.

Stockholms nya hårda krav på elscootrarna

Därför är det med glädje jag som trafikborgarråd idag kan presentera en avsiktsförklaring där Stockholms stad gemensamt med företagen hittar lösningar som är bra för Stockholm. Detta är även en lösning som vi föredrar att använda istället för förbud, vilket även hade krävt lagändringar. Nu skapar vi istället ordning och reda genom samarbete med de berörda företagen.

Några exempel på vad avsiktsförklaringen innebär:

✓ Elsparkcykelföretagen åtar sig att inom 120 minuter flytta på elsparkcyklar som parkerats trafikfarligt eller hindrande.

✓ Bolaget ska säkerställa att deras personal inte ställer ut elsparkcyklar så att de står hindrande eller trafikfarligt och ska informera sina användare om att elsparkcyklarna inte ska lämnas trafikfarligt eller hindrande.

✓ Staden åtar sig att avsätta mark för parkeringsytor för elsparkcyklar, kallade hotspots, där stockholmarna kan låna eller återlämna fordonen. Genom hotspots så skapas ordning och reda på platser där många människor rör sig, då elsparkcyklarna nu kan samlas upp på för ändamålet avsedda platser.

"Regleras tekniskt"

✓ På vissa platser där många människor rör sig kommer det inte alls vara möjligt att lämna en elsparkcykel annat än vid en hotspot. Detta kommer företagen att reglera i sina appar. Detta handlar till exempel om större delen av Gamla Stan, om Odenplan och om Medborgarplatsen.

✓ På några ställen kommer även elsparkcyklarna tekniskt regleras så att de inte kan köra snabbare än 6 km/h. Det handlar om Drottninggatans gågata, större delen av Gamla Stan och om Götgatan mellan St Paulsgatan och Högbergsgatan

✓ Utöver denna begränsning av maxhastigheten åtar sig bolagen att löpande informera sina kunder om att det ej är lagligt att framföra fordonen snabbare än 6 km/h på någon gångbana, trottoar eller gågata.

Nya fossilfria transporter som underlättar stockholmarnas mobilitet är något positivt. Vi ser hur elsparkcyklarna snabbt blivit populära bland stockholmarna. Samtidigt har vi sett att det finns utmaningar och problem med elscootrarna, inte minst i hur de har stått parkerade och hur snabbt de har körts på trängre utrymmen. Som stad har vi få formella möjligheter att ställa krav på elsparkcykelföretagen, men genom en avsiktsförklaring där både staden och företagen gör flera åtaganden så har vi hittat en väg framåt där vi pragmatiskt skapar bra lösningar både för stockholmarna och för klimatet.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd