Karl Henriksson (KD), Gruppledare i Trafiknämnden, Michaela Haga (C), Gruppledare i Trafiknämnden, Kristoffer Tamsons (M),l Trafikregionråd och ordförande för SL, Sara Svanström (L), Gruppledare i Trafiknämnden, Tomas Eriksson (MP), Miljö- och kollektivtrafikregionråd och vice ordförande för SL Foto: Pressbild/Linda gren

DEBATT Nu ska vi fortsätta erbjuda en kollektivtrafik i världsklass

Kommande år görs historiska satsningar på kollektivtrafiken, på land såväl som på vatten, skriver representanter för blågröna styret i Region Stockholm.

  • Publicerad 10:24, 19 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Grunden för att regioninvånarna ska ha en bra kollektivtrafik är en god ekonomi. Det är inte alltid det man vill höra som regioninvånare - särskilt inte när man står och väntar på bussen i kylan. Det är dock med ordning och reda i ekonomin som vi kan fortsätta erbjuda en kollektivtrafik i världsklass.

LISTA: Här är SL:s ALLA nya priser

Region Stockholm har idag, enligt internationella bedömare, världens näst bästa kollektivtrafik. Det ska vi vara stolta över för så har inte alltid varit fallet. Genom att vi tillsammans har vänt SL:s ekonomi från underskott till överskott har detta möjliggjorts. Ett kvitto på vår hitintills lyckade resa är att varje dag gör runt 850 000 människor nästan 3 miljoner resor med SL-trafiken.

Med detta som grund arbetar vi vidare för att inte bara ha en kollektivtrafik i världsklass – utan också att för att bli bäst.

Kommande år görs historiska satsningar på kollektivtrafiken, på land såväl som på vatten. Dels genom att modernisera fordonsflottan, så som våra nya C30-tåg i tunnelbanan och dels genom att utveckla sjötrafiken med nya linjer. Dels genom att genomföra en historisk utbyggnad av kollektivtrafiken och tunnelbanan som ska resultera i 47 nya spårstationer och 6 mil nya spår. Bygget av Spårväg Syd, Roslagbanan till T-centralen och tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö har nyligen tidigarelagts som del av detta arbete.

Elbussar och trygghetsarbete

För att vi ska kunna utvecklas är det viktigt att fortsatt vara en avgörande del i regionens miljö- och klimatarbete. All kollektivtrafik på land i Stockholmsregionen helt och hållet av förnyelsebara bränslen. Totalt lägger vi grund för runt 200 elbussar kommande år med sikte på att kunna möjliggöra upp till 1 500 nya elbussar under de kommande tio åren.

Vi behöver också utveckla trygghetsarbetet i kollektivtrafiken. För att kollektivtrafiken ska vara trygg och fri från kriminalitet är fortsatta trygghetsinsatser särskilt viktiga. SL:s trygghetscentral ska utvecklas, trygghetskameror byggas ut och biljettkontroller utökas. Dessutom uppmärksammar vi särskilt behovet av att säkra kvinnors trygghet i samband med och under resor i kollektivtrafiken.

Här får Stockholm två nya pendelbåtslinjer

Grunden till en kollektivtrafik som är framtidsinriktad, hållbar och trygg är en god ekonomi.Det är inte alltid det man vill höra som regioninvånare - särskilt inte när man står och väntar på bussen i kylan.Samtidigt är det just det som gör att vi kan erbjuda en kollektivtrafik i världsklass. Det är tyvärr mer än vad man kan säga om Region Stockholms oppositionspartier.

Det ledande oppositionspartiet, Socialdemokraterna, saknar pengar till både drift och investeringar. De vill minska intäkterna till kollektivtrafiken och backa SL in i framtiden.

Sverigedemokraterna är inte bättre. SD:s budget innehåller kostnadsdrivande förslag som helt saknar täckning. Samtidigt föreslås drygt 40 utredningar till en uppskattad kostnad på över 600 miljoner – bara i utredningskostnader.

Vänsterpartiets budget handlar om allt åt alla, höjda utgifter och ofinansierade förslag. Kalaset ska bekostas av en kraftigt höjd skatt för regioninvånarna. En skattehöjning som ändå inte betalar alla vänsterns löften.

Idag fattar vi beslut om en ny trafikbudget i regionen. Den lovar inte allt till alla. Den lovar ordning och reda och ett tydligt fokus på att lösa framtidens utmaningar. Så styr vi tillsammans vidare mot kollektivtrafik i världsklass.

Karl Henriksson (KD), Gruppledare i Trafiknämnden

Michaela Haga (C), Gruppledare i Trafiknämnden

Kristoffer Tamsons (M),l Trafikregionråd och ordförande för SL

Sara Svanström (L), Gruppledare i Trafiknämnden

Tomas Eriksson (MP), Miljö- och kollektivtrafikregionråd och vice ordförande för SL