Region Stockholm har beslutat batt godkänna en ny mottagning för åldrandets sjukdomar i mitten på augusti. Tobias Nässén, Vård- och valfrihetsregionråd (M), Susanne Nordling, Gruppledare Hälso- och Sjukvårdsnämnden (Mp), Christine Lorne, Gruppledare Hälso- och Sjukvårdsnämnden (C), Ella Bohlin, Vårdutvecklingsregionråd (KD), Anna Starbrink, Ordförande Hälso- och Sjukvårdsnämnden (L) Foto: Pressbilder

DEBATT: "Nu öppnar vi fler vårdplatser för äldre"

​​​​​​​Region Stockholm fattade beslut om att godkänna en ny mottagning för åldrandets sjukdomar i mitten på augusti. Det innebär 74 nya geriatriska vårdplatser i Skärholmen, skriver representanter för det blågröna styret i Region Stockholm

  • Publicerad 14:58, 30 aug 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är viktig och välkommen vård i södra Stockholm där vi vet att efterfrågan är stor. Capio/Legesvisitten som ska driva verksamheten har dessutom tidigarelagt öppnandet så att den kommer igång redan i november. Det här är ett avtal inom vårdval geriatrik som finns på plats sedan den första maj i år.

Nytt vårdval ska ge äldre rätt vård snabbare

Det är också första steget i visionen ”Sammanhållen Seniorvård”, ett långsiktigt arbete som syftar till att regionen tillsammans med kommunernas omsorgsverksamhet ska ta ett helhetsansvar med samordning och koordinering av den äldres vård och omsorg. Det här kommer att stärka de långsiktiga förutsättningarna för att de äldre patienterna ska få en kontinuitet i vården, eftersom avtalen är långsiktiga och inte ska upphandlas på nytt med jämna mellanrum med den osäkerhets som det medför. Vårdvalen ger samtidigt regionen goda förutsättningar att utveckla vården och avtalen i takt med att vården gör nya framsteg. Personalens arbetsvillkor blir också tryggare och mer långsiktig med vårdval då risken för uppbrott vid en upphandlings slut försvinner.

"Patienten i centrum"

I Region Stockholm sätter vi alltid patienten i centrum. Oavsett vilken form av vård man behöver ska den ges utifrån individens behov. Att vi kan erbjuda en sammanhållen vård där vården tar ett helhetsgrepp om patienten är särskilt viktigt för de gamla och sjuka. De ska känna sig trygga och vården ska vara tillgänglig. 

Valfrihet och trygghet kan vara extra mycket värt på ålderns höst då man själv tillsammans med anhöriga får egen makt och inflytande över sin vård. Idag är vården allt för ofta uppsplittrad där patienternas vård är utspridd geografiskt och där administrativa hinder försvårar för äldre att få en vård- och omsorg med hög kvalitet och valfrihet. Det arbetar vi för att minska.

Vi noterar att Socialdemokraterna också röstade för beslutet om 74 nya vårdplatser inom vårdvalet. Det välkomnar vi och ser det som ett gott tecken på att vi tillsammans med den nya ledningen för Socialdemokraterna i Region Stockholm kan hitta samsyn i flera frågor, så som geriatrik. Det vinner de som bor i vår region på. Arbetet för en god och sammanhållen seniorvård går vidare, med de äldre patienterna i fokus.

Tobias Nässén, Vård- och valfrihetsregionråd (M)

Susanne Nordling, Gruppledare Hälso- och Sjukvårdsnämnden (Mp)

Christine Lorne, Gruppledare Hälso- och Sjukvårdsnämnden (C)

Ella Bohlin, Vårdutvecklingsregionråd (KD)

Anna Starbrink, Ordförande Hälso- och Sjukvårdsnämnden (L)