Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd och Jan Jönsson (L), socialborgarråd. Foto: Stockholms stad

Debatt. Nu måste vi alla ställa upp för de utsatta barnen

Om skolorna stängs, och då ska det vara av smittskyddsskäl och inget annat, måste alla vuxna ställa upp för de utsatta barnen, skriver L-topparna.

  • Publicerad 11:28, 25 mar 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Coronaviruset slår nu till med full kraft i Stockholm och snart i resten av Sverige. Debatten har till stora delar kretsat kring skolorna – att stänga eller inte stänga. Vi får inte glömma bort de elever för vilka skolan är den enda räddningen från en utsatt tillvaro. Om skolorna stängs, och då ska det vara av smittskyddsskäl och inget annat, måste alla vuxna ställa upp för de utsatta barnen.

Så länge det är möjligt håller Stockholms stad samhällets kärnfunktioner öppna som vanligt, och förbereder samtidigt för att bedriva våra verksamheter vidare i andra former, exempelvis på distans. Socialtjänstens uppdrag som yttersta skyddsnät och skolans utbildningsuppdrag fortsätter även under dessa omständigheter. Men vi måste alla förstå att för en period kommer vi inte att kunna förvänta oss att samhällsservicen fungerar så som vi är vana vid.

Grundskolor och förskolor är i enlighet med de nationella rekommendationerna öppna och ordinarie undervisning pågår. Men redan idag är många elever hemma på grund av exempelvis förkylningssymtom.

För barn som riskerar att fara illa i hemmet eller i sin umgängeskrets, är skolan alltid extra viktig. Här finns vuxna som ser, kan fånga upp och vid behov larma socialtjänsten vid oro för att barn befinner sig i utsatta situationer. Vi tycker därför att det är viktigt att grundskolor och förskolor håller öppet så länge myndigheterna inte rekommenderar något annat.

När elever inte är på plats i skolan behöver vi alla ta ett större ansvar för att se barn som kan fara illa. Finns det grannbarn eller barn i dina egna barns bekantskapskrets som du oroar dig för, fråga hur de mår. Känner du oro för att barn blir utsatta för våld i hemmet eller ser unga på väg att dras in i kriminalitet, kontakta socialtjänsten.

Föräldrars ansvar för sina barn kan inte nog understrykas. Lärare och övrig skolpersonal arbetar nu fokuserat med sitt utbildningsuppdrag under de omständigheter som råder då många av eleverna inte befinner sig i skolan. Det är föräldrarnas ansvar att se till att eleverna studerar, även om de inte gör det i skolans lokaler. Äldre elever behöver vara förebilder och ta ansvar för sina egna studier. Halva vårterminen återstår, studietid som ingen elev har råd att förlora. Gemensamt kan vi se till att denna vår inte blir förlorad tid.

Skolans personal betyder mycket för våra mest utsatta barn. Nu blir ni extra viktiga. Ni har ofta barn som ni ömmar lite extra för, barn som exempelvis har det svårt hemma. Det kan vara elever i den egna klassen, barn på fritids eller elever som ofta besöker skolsköterskan. Enskilda medarbetare gör stor skillnad för dessa barn, genom att se, uppmärksamma och hjälpa även när eleverna inte är i skolan. Vi vill framföra vårt varma tack för det viktiga arbete vi vet att ni gör och kommer att göra framöver.

Stockholms stad kommer inom kort ut med särskild information direkt riktad till barn om var de kan vända sig för stöd och hjälp. Material kommer också att spridas som stöd till vuxna för hur man kan prata med barn om det som nu händer.

Det är inte läge att blunda för det som är svårt eller utom ens vanliga ansvarsområde. Det här är en samhällskris som kräver ett stort ansvarstagande av alla som kan, både för sig själv men också för andra som behöver mer stöd. I denna tid betyder omtanken från alla som kommer i kontakt med barn, hemma eller genom sitt yrke, extra mycket för de barn som annars riskerar att fara illa.