Efter pandemin behövs kulturen mer än någonsin, och då måste kommunerna satsa på kulturen, menar Riksteaterns Raymond Svensson. Bilden är från en förställning av Moment teater i Gubbängen. Foto: Arkivbild: Sacharias Källdén

Debatt: Nu behövs satsningar på kulturen

Aldrig har teatersalongen saknats så mycket som nu. Därför behövs satsningar för att stötta de kulturaktörer som tagit skada ekonomiskt under pandemin, skriver Raymond Svensson från Riksteatern i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 18 maj 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Coronapandemin har på många sätt varit förödande för kulturlivet i Stockholmsregionen, ja i hela Sverige. Förödande för publiken, besökarna och de som är verksamma men naturligtvis också för arrangörer Samtidigt har pandemin medfört att många insett vilken betydelse kulturen. Aldrig har teatersalongen saknats så mycket som nu. Kulturens betydelse som mötesplats kommer troligtvis även att öka när samhället så sakta återgår till det normala. 

Därför bör kommunerna och Region Stockholm göra fler kultursatsningar, annars riskerar kulturstrategin att bara bli en bra text men inget eller litet som blir genomfört. Satsningar behövs för att stötta de kulturaktörer som tagit skada ekonomiskt under pandemin, men framförallt för att möjliggöra ett mer levande kulturliv som kommer fler kommuninvånare till dels. 

Mindre anslag att vänta

Tyvärr ser vi tecken på det motsatta. I en ny undersökning som Sifo Kantar genomfört på uppdrag av Riksteatern svarar 4 av 10 kulturpolitiker i landets kommuner att de tror att mindre anslag till kulturen är att vänta om kommunerna måste genomföra besparingar som en följd av Coronapandemin. Ett tänkbart scenario framöver, även i vår region.  

Undersökningen sänder oroande signaler till alla verksamma inom kulturen. Särskilt till oss ideella krafter som med relativt låga kommunala anslag till trots erbjuder högkvalitativ scenkonst till invånarna. 

Kulturpolitiker hoppas på mer

Förhoppningsvis har pandemin inneburit ett skifte i den politiska synen på kulturen. Undersökningen som Riksteatern genomfört visar att 8 av 10 kulturpolitiker vill se att kommunernas anslag till kulturen ökar. 

Frågan är om kulturpolitikernas vilja kommer att få gehör. Därför efterfrågar jag en tydlighet från styrande politiker i regionens kommuner gällande anslagen till kulturen. Kommer fler satsningar med nya friska pengar att genomföras eller är besparingar att vänta? Snart presenteras regionens och kommunernas budgetar för nästa år och då får vi veta.