I Estlands huvudstad Tallinn har man infört avgiftsfri kollektiv­trafik. Nolltaxa är fullt möjligt även i Stockholm, menar Rasmus Klockljung (Fi) och Emelie Häggdahl (Fi). Foto: Pressbilder/Mostphotos

Debatt: Nolltaxa skulle ge minskad segregation

Stockholm är en segregerad stad och möjligheten att mötas minskar än mer när många inte har råd att åka inom länet. Nolltaxa är fullt möjligt att genomföra. SL kan visa vägen för resten av Sverige, skriver Emelie Häggdahl och Rasmus Klockljung, Feministiskt initiativ.

  • Publicerad 06:15, 18 mar 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Människor blir instängda i sina förorter. Det är förödande för individens sociala liv och för integrationen.

Kollektivtrafiken är en viktig del av det offentliga rummet, och Feministiskt initiativ anser att rätten att röra sig i sin stad inte ska hänga på att man kan betala ett visst pris i månaden. I Stockholm bor många i helt andra delar av staden eller länet än där de arbetar, studerar, utövar fritidsaktiviteter eller hälsar på familj och vänner.

Effekten av att inte ha råd med ett månadskort är att man varje gång måste göra en avvägning – har jag råd att lägga reskassa på att träffa mina kompisar, eller måste jag spara den till när jag är absolut tvungen att åka, exempelvis till läkaren eller arbetsförmedlingen?

Förödande för integrationen

Människor blir instängda i sina förorter. Det är förödande, både för individens sociala liv men också för integrationen. Stockholm är en segregerad stad, och möjligheten att människor från geografiska delar och sociala skikt möts minskar än mer när många inte har råd att åka till andra stadsdelar eller till andra delar av länet.

Klimatkrisen är akut, och att bara byta ut alla bensinbilar mot elbilar är inte hållbart utan antalet bilar måste ner. Nolltaxa är därmed ett viktigt verktyg även för att styra om resenärer från bil till kollektivtrafik och minska biltrafikens klimat- och miljöpåverkan.

Tallinn ett välkänt exempel

I Sverige har nolltaxa införts i en rad mindre kommuner, men det ser annorlunda ut på annat håll. Estlands huvudstad Tallinn är ett välkänt exempel, och Luxemburg blev det första landet som gjorde all sin kollektivtrafik avgiftsfri.

I USA har städer som Kansas City och Albuquerque infört nolltaxa, och en rad storstäder har gjort trafiken avgiftsfri för personer med en inkomst under en viss gräns. I jättestaden Los Angeles omfattar det 70 procent av resenärerna.

Fullt möjligt att genomföra

Fi vill att Region Stockholm och SL visar vägen för resten av Sverige. Nolltaxa är fullt möjligt att genomföra, men många partier väljer att hellre bygga fler motorvägar och därmed utöka biltrafiken.

SL:s ordförande Kristoffer Tamsons (M), som beskrivit sig själv som “biljettkontrollhök”, visade, om än oavsiktligt, ännu en fördel med nolltaxa när han följde efter trafikbolag i andra europeiska länder och beslutade att ett ukrainskt pass ska gälla som biljett i SL-trafiken. Det är givetvis utmärkt. Flyktingar ska få hjälp att ta sig till säkra platser.

Bör gälla alla flyktingar

Men det bör gälla alla flyktingar, inte enbart de som flyr undan krig i Europa. Allt annat är oacceptabelt.

SL:s egen rapport Fyra prisstrategier visade att en skattefinansierad nolltaxa skulle löna sig för såväl låg- och medelinkomsttagare, vars resekostnader skulle minska med 50 respektive 30 procent, som för kvinnor (25 procent billigare). Den gjordes 2006.

Stor valfråga för Fi

Samma år tog högeralliansen makten i regionen, och under deras snart 16-åriga styre har priset för ett månadskort rusat iväg från 600 kronor till 970. Nu skulle det alltså löna sig ännu mer för många resenärer att ställa om till nolltaxa i  stället.

Det finns en annan väg att gå. I höst går Feministiskt initiativ till regionval med avgiftsfri kollektivtrafik som en av våra stora frågor. I solidaritet med dig, med andra och med planeten.