Överflödig. Med nolltaxa skulle spärrarna kunna tas bort. Foto: Sacharias Källdén

DEBATT: Nolltaxa räddar kollektivtrafiken efter corona

"Genom att ta bort avgifterna och införa en skattefinansierad kollektivtrafik med nolltaxa så kan SL köra så mycket trafik som behövs utan att tappa intäkter", skriver Christian Tengblad från Planka.nu.

  • Publicerad 08:00, 8 aug 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

SL och kollektivtrafiken står inför en besvärlig höst – å ena sidan uppmanas människor av Folkhälsomyndigheten att undvika bussar, tunnelbanor och pendeltåg. Å andra sidan måste det köras full trafik för att inte skapa trängsel. Med nuvarande avgiftssystem går inte ekvationen ihop. För att lösa kollektivpusslet är det bättre med skattefinansierad nolltaxa.

Den nuvarande ledningen för SL har valt att försöka klämma åt plankarna för att få in pengar. Plankningen verkar ha ökat en del under pandemin, men det är oklart hur mycket. Det kan delvis bero på att biljettkontrollerna varit färre, men man får inte glömma att de fattigaste stockholmarna med gigjobb, timanställningar och svartjobb varit hårt drabbade ekonomiskt av pandemin. Plankning är för många nödvändigt för att ta sig runt eller ett sätt att få hushållsekonomin att gå ihop.

Det är lönlöst att försöka finansiera trafiken med plankarnas pengar – det finns i regel inga. För många är alternativet till att planka inte att betala fullpris – utan att inte resa alls eller att resa mindre. När en plankare stannar hemma istället för att resa får SL in exakt noll kronor. 

I jämförelse med inkomstbortfallet från alla de resenärer som jobbar hemifrån eller på andra sätt undviker kollektivtrafiken är plankningen minimal. Rättfärdigar detta verkligen smittorisken med att ha närgångna biljettkontrollanter som åker runt och träffar tusentals resenärer varje dag?

Visst kan man också be om bidrag från staten, men i slutändan går det inte att köra trafik på krisstöd som varenda bransch efterfrågar. Det krävs en långsiktig lösning på finansieringen.

Vårt förslag är enkelt. Genom att ta bort avgifterna och införa en skattefinansierad kollektivtrafik med nolltaxa så kan SL köra så mycket trafik som behövs utan att tappa intäkter. Och som grädde på moset tvingas ingen längre planka – utan alla får åka med, och betalar efter förmåga.

Vi har förespråkat nolltaxa länge: för att det är bättre för klimatet, för mobiliteten i staden och ger en ökad frihet – särskilt för de som har minst. Det bekräftas också av studier från städer med nolltaxa – som Tallinn. 

Nu under coronapandemin blir stabil finansiering ännu ett starkt argument för nolltaxa.