Tullhuset. Här ska Nobel Center byggas. Det gamla tullhuset ska rivas om planerna går i lås. Foto: Andreas Jennische

DEBATT. Nobel Center i domstolen – tuff match för staden

Kommer Mark- och miljödomstolen godkänna bygget av Nobel Center och rivningen av tullhuset på Blasieholmen? Oavsett hur det går kommer domen att överklagas, skriver Ulf Johannisson.

  • Publicerad 17:24, 17 apr 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"I förra veckan hade Mark och miljödomstolen syn av tomten på Blasieholmen där Stockholms stad vill låta bygga Nobel Center. Stadens tjänstemän fick ta debatten som annars är politikernas ansvar. De överklagade visade att det kolossala huset är för dominant och avvikande och därmed stör intrycket av staden från alla håll. Men stadens försvarare ansåg att det inte skulle skada riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården påtagligt. De försökte bevisa att definitionen av riksintresse är så vag att man kan göra vad man vill. I den mån det är sant kunde det användas till att värna i stället för att förstöra kulturmiljö och skönhet. Den långa raden av sådan förstörelse gör att Stockholms innerstad är på väg att tappa sin karaktär.

Nationalmuseum räknar med 400000 fler besökare i sitt nya skick. Kryssningstrafiken bara ökar. Med 600000 besökare till Nobel Center kommer bussköerna att göra trafiksituationen oacceptabel i delar av City. En del av turisterna lär inte komma fram till delar av riksintresset. Vad är detta värt om man inte får se det? Staden hade liksom tidigare mycket litet svar på detta. I stadens samrådshandlingar 2015 skrev man om sju trafikproblem som behövde utredas. Fortfarande har inga hållbara lösningar har bevisats presenterats. Staden tycker att alla trafikslag ska samsas på de gåendes villkor på den mycket smala Hovslagargatan där Nobel Center ska ligga. Det ger ännu längre bussköer och gående och cyklister kommer att råka illa ut i alla fall.

Rivningen av Tullhuset och magasinen skulle ta bort den enda väl bevarade och ännu fungerande platsen som påminner om gamla tiders sjöfart och handel. Staden tyckte att det räcker att man breddar kajen med några meter.

Staden svarade inte på förslaget att lägga Nobel Center i Hagastaden. I stället för att förstöra värden i centrum kunde man skapa värden där. I stadens Lokaliseringsutredning anses Hagastaden ligga för långt ut. Samtidigt beskrivs Hagastaden som en utvidgning av innerstaden. Enligt utredningen har Hagastaden för stort fokus på Life Science. Men i dess östra del vid Norrtull skulle centret hamna mitt i området med Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet med ca 10000 forskare, rätt miljö för centret. Det skulle dessutom avlasta City.

I alla dessa frågor står staden fast trots allt som framkommit under åren som gått, till exempel om skador på riksintresset från Riksantikvarieämbetet som expertmyndighet, information om trafikproblemen med mera.

Oavsett vem som vinner kommer domen att överklagas. Miljööverdomstolen kan då bidra till tydligare riktlinjer för vad man får göra inom riksintressen. Det kan leda till snabbare planprocesser."