Mer vård, inte sprutrum som Anna Starkbrink (L) har uttalat sig om, behövs för att rädda livet på våra anhöriga, menar Lena Larsson. Foto: Mostphotos Igor Stevanovic

Debatt: Narkomaner behöver vård – inte hjälp att fortsätta injicera

Jag är säker på att alla eller nästan alla anhöriga till narkomaner kan skriva under på min önskan om god vård och drogfri behandling till våra närstående, mera än sprutrum där de i lugn och ro kan fortsätta sin vandring mot döden, skriver Lena Larsson, Anhöriga mot droger.

  • Publicerad 08:15, 24 maj 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Har inte hon insett eller förstått att det som behövs för dessa människor med drogproblem är drogfri vård och behandling?

Kommentar till nyhetsartikeln ”Narkomaner kan få eget rum för injicering” (nr 19, 2022).

Med egen erfarenhet som anhörig till en narkoman samt många års samtal med andra anhöriga och med samma erfarenhet som jag blir jag skrämd av det Anna Starbrink, liberalt hälso- och sjukvårdsregionråd, uttalar sig om eventuella sprutrum för injicerande narkomaner som de redan har i Oslo.

Inte förstått

Har inte hon insett eller förstått att det som behövs för dessa människor med drogproblem är drogfri vård och behandling och inte ”hjälp” med att fortsätta sitt bedrövliga liv som narkoman med tillgång till eget rum för injicering?

Vi har i Sverige en lag där all icke medicinsk befattning med narkotika är olagligt och den lagen ska vi fortsätta att rätta oss efter. Ingen blir drogfri för att de grips av polisen när de blir tagna i färd med att missbruka droger, men chansen att få hjälp och stöd ökar för att komma bort från detta destruktiva liv som ofta avslutas med en dödande drog eller spruta i handen.

Vandring mot döden

Jag är säker på att alla eller nästan alla anhöriga till narkomaner kan skriva under på min önskan om god vård och drogfri behandling till våra närstående mera än sprutrum där de i lugn och ro kan fortsätta sin vandring mot döden.

Och den vården måste också öka så att fler få den hjälpen som i bästa fall kan ändra tillvaron för många, många. Både för missbrukare och deras anhöriga.