Jessika Linde Brundin ifrågasätter hur SVT gjort programmet Våra barns hemliga liv. Foto: Privat/Mostphotos

Debatt: "När man får vara med på TV är moral och etik sekundärt"

I SVT:s serie Våra barns hemliga liv tycks barn utstuderat placeras i olika situationer som kan tolkas som svåra och påfrestande för dem. Det upplägget hade aldrig någonsin fått etiskt godkännande inom forskning om det var en riktig studie, skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog.

  • Publicerad 06:15, 23 nov 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Jag har följd serien "Våra barns hemliga liv" på SVT. Konceptet lät för mig en aning tveksamt, en iscensatt "förskoleverksamheten" med uppsatta kameror där två "experter" följer och kommenterar barnens beteende i olika situationer som man på förhand har manipulerat fram. Det jag funderade kring var främst hur man hade löst den etiska och uppenbara problematiken kring att man faktiskt använder riktiga människor till denna studie. Människor som på grund av sin ålder inte har förmåga att ge ett informerat samtycke. 

För mig liknar det här produktionsupplägget någon form av experimentell studie, speciellt då två forskare uttalar sig med relativt stor säkerhet kring de medverkande barnens beteende. 

Stenhård etik

Min tolkning är att man utger sig för att kunna ta reda på saker kring hur barn reagerar på olika företeelser ur någon slags forskningsmässig ansats. 

Dock är etiken gällande barn i forskning är stenhård. Forskningen ska alltid fylla ett tydligt syfte på en mer generell nivå än att det bara gynnar just den undersökningen, och den aspekten är av ännu större vikt när barn är föremålet för själva studien. Barnen ska aldrig kunna identifieras och vårdnadshavare ska dels ha gett sitt informerade samtycke kring hur allt material rörande barnens deltagande kommer att se ut, dels hur detta deltagande kommer att presenteras i en eventuell uppsats. 

Det finns med andra ord väldigt hårda restriktioner kring hur barn får användas i undersökningssyften och det här upplägget hade aldrig någonsin fått etiskt godkännande om det var en riktig studie. 

Förvånad sänds på SVT

Därför är jag minst sagt förvånad över att den här serien sänds på SVT. Här har man medvetet och utstuderat placerat barn i olika situationer som skulle kunna tolkas som svåra och påfrestande för de medverkande barnen. Bland annat blir vid ett tillfälle några barn utan mat när resten av barngruppen serveras mat, detta ackompanjeras av två barnpsykologer som glatt följer och kommenterar händelseförloppet som två sportkommentatorer. De vuxna som medverkar i serien har i dessa situationer fått instruktioner om att inte lägga sig i eftersom man vill se "hur gruppen löser det hela".

Vad är syftet

Jag vet inte om syftet med den här serien är att bidra med någon form av högre samhällsmedvetenhet kring barns beteende? Men för mig finns det få, eller inga, syften som kan förklaras med den nivå av bristande etik produktionen har. 

Att media ibland tummar på etiken för att göra poänger är kanske ingen nyhet i sig. Men alla andra inblandade i produktionen? Förskollärare och barnpsykologer, de som är utbildade för att se barnens perspektiv och värna om barns integritet och rättigheter. Att dessa inte har dragit i handbromsen är en gåta för mig.