I höstens val kan du välja en ny skolpolitik, som säger nej till gräddfiler för friskolor och samtidigt ökar grundskolans anslag med 116 miljoner kronor, vilket motsvarar 200 nya lärare redan nästa år, skriver Karin Wanngård (S) och Kadir Kasirga (S). Foto: Mostphotos Katja Kircher/Pressbild Peter Knutsson

Debatt: Moderaterna dubbelbestraffar Stockholms elever

Vad ska Stockholms elever och familjer välja? En friskola som inte klarar av att leverera kvalitet och behöriga lärare, eller en kommunal skola som M prioriterar ner? I höst kan du sätta stopp för Moderaternas dubbelbestraffning, skriver Karin Wanngård (S) och Kadir Kasirga (S).

  • Publicerad 06:15, 7 jun 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Förutom ökad sortering och skolsegregation skapar marknadsskolan ojämlika ekonomiska förutsättningar mellan kommunala och fristående alternativ.

Det är en dubbelbestraffning att ge någon ett val, för att sedan bestraffa vederbörande oaktat vilket val denne gör. Idag drabbas Stockholms elever av Moderaternas skolpolitik, oavsett om eleven väljer en fristående eller en kommunal skola.

Den som väljer ett fristående alternativ får många gånger sämre förutsättningar för lärande. Detta trots att de fristående skolorna gynnas av ekonomiska gräddfiler i resursfördelningssystemet.

Endast 74 procent behöriga

Ett exempel är den tydliga skillnaden i behörighet för lärare mellan de kommunala och de fristående skolorna: 86 procent är behöriga i minst ett ämne med lärarlegitimation i den kommunala skolan, i fristående skolor är endast 74 procent av lärarna behöriga. Vinstjaktens skolor leder inte till bättre kvalitet.

Friskolornas elever förtjänar en bättre skolgång med fler behöriga lärare – inte mer vinstjakt. Det är orimligt att det offentliga betalar mer för något som är av sämre kvalitet. Skolpengssystemet måste ändras så att de som inte levererar inte heller får lika mycket betalt.

Vinstjaktens konsekvenser

Även den som väljer en kommunal skola får leva med vinstjaktens konsekvenser. Förutom ökad sortering och skolsegregation skapar marknadsskolan ojämlika ekonomiska förutsättningar mellan kommunala och fristående alternativ.

Idag får friskolor samma grundbelopp per elev som en kommunal skola. Detta är i grunden ett orättvist resursfördelningssystem, då kommunens skolor enligt lag är förpliktade att ta ett större ansvar. Friskolor har idag inget ansvar att ta emot nyanlända eller nyinflyttade elever, något som de kommunala skolorna har.

Regeringens förslag rimligt

Kommunen kan inte välja att ta emot de elever som är mest fördelaktiga ur en ekonomisk synvinkel, något som friskolor kan och tyvärr gör ibland. När en friskola avvecklas måste de kommunala skolorna ha en beredskap att direkt erbjuda plats.

Alla dessa faktorer skapar merkostnader för de kommunala skolorna. Därför är regeringens förslag om att införa ett avdrag, för att friskolor inte ska få pengar för uppgifter de inte genomför, ett rimligt förslag.

Moderaterna verkar dock inte tycka att Stockholms kommunala skolor ska kompenseras för att de tar ett större ansvar. Partiet fortsätter istället föreslå skolbudgetar med nedskärningar för att finansiera deras egna skattesänkningar.

Nedskärningar och utförsäljningar

Detta trots att endast tre av fyra elever som går ut nian i ett utsatt område är behörig till gymnasiet. Dessutom har andelen som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen i årskurs 6 sjunkit sedan år 2018.

Vad ska Stockholms elever och familjer välja? En friskola som trots sina ekonomiska fördelar inte klarar av att leverera kvalitet och behöriga lärare, eller en kommunal skola som Moderaterna nedprioriterar genom nedskärningar, utförsäljningar och att inte kompensera för den kommunala skolans ansvar.

200 nya lärare

Stockholm kan bättre. I höstens val kan du sätta stopp för Moderaternas dubbelbestraffning och istället välja en ny skolpolitik. En socialdemokratisk skolpolitik som säger nej till gräddfiler för friskolor, som kompenserar den kommunala skolan för dess ansvar och samtidigt ökar grundskolans anslag med 116 miljoner kronor, vilket motsvarar 200 nya lärare redan nästa år.

Alla barn ska ges likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen.