Nya Karolinska är ett exempel på misslyckad borgerlig vårdpolitik, menar den socialdemokratiska föreningen Reformisterna i ett debattinlägg. Foto: Mostphotos

Debatt: Moderat sjukvårdspolitik fortsätter förstärka ojämlik sjukvård

När 1177 riskerar att drivas av en privat vårdgivare öppnas det upp för stora intressekonflikter och korruption, menar medlemmar i den socialdemokratiska föreningen Reformisterna i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 29 jan 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den 11 januari meddelande nätläkarbolaget KRY att de har köpt dotterbolaget till Medhelp som bedriver 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning i Region Stockholm. Det är direkt farligt att regionens egen rådgivning nu ska hanteras av en stor enskild vårdgivare - som dessutom sedan tidigare använt tvivelaktiga metoder i sin hantering av patientkontakter, den s.k listningsskandalen för att öka privata ägares vinster. När 1177 riskerar att drivas av en privat vårdgivare öppnas det upp för stora intressekonflikter och korruption.

Landets längsta väntetider

I Region Stockholm finns landets längsta väntetider till akuten. Väntetiderna grundar sig bland annat i brist på vårdplatser och vårdpersonal efter år av borgerlig privatiseringspolitik, 1177 har också ett viktigt uppdrag för att avlasta akutmottagningarna. Därför är det mycket illa att denna rådgivning nu kan komma drivas av en aktör som har ett direkt ekonomiskt intresse av att så många personer som möjligt söker vård.

Den ledande borgerliga politikern bakom att enskilda skall tjäna pengar på befolkningens vårdbehov som har spritt sig som ett virus i alla delar av vården., är moderaten Irene Svenonius, som redan tidigare redovisar en häpnadsväckande meritlista i arbetet för privata vinster i välfärden och mot folkflertalets sjukvårdsintressen.

Inte brist på vårdval

Region Stockholm har inte brist på vårdval, de är ett 40-tal, ett sammelsurium av privatiseringar. Däremot hade regionen brist på både skyddsutrustning och intensivvårdsplatser under pandemins inledning. Svenonius däremot menade att läget var under kontroll. Region Stockholm, med Irene Svenonius (M) som ytterst ansvarig, har enligt Inspektionen för vård och omsorgs senaste rapport brustit både som vårdgivare och som huvudman för den vård som upphandlats från privata utförare

Vidare menar Svenonius offentligt att vi kan inte bara strö pengar över vården. Andra bevingade ord av denne M-politiker som kan citeras är ”Man kan inte bränna varenda krona intill kistbotten”. När det gäller att på löpande räkning bygga Nya Karolinska sjukhuset i samverkan med finanskapitalister och att attestera tveksamma räkningar från profithungriga konsulter fanns det dock inga tveksamheter. Hittills har Nya Karolinska kostat över 20 miljarder kr, vara världens 14:e dyraste byggnad och beräknas i nuläget ha en total slutnota på groteska 57 miljarder kronor.

Slutgiltigt haveri

Nya Karolinska i dagens skepnad har blivit till genom en ihärdig borgerlig politik och en envis övertygelse om kapitalets överlägsenhet som kan bli ödesdiger för folkflertalet, då nästa steg efter 1177-försäljningen enligt Svenonius själv bör vara att införa ett sjukvårdssystem baserat på privata sjukvårdsförsäkringar.

Detta kan bli ett slutgiltigt haveri för tanken att vård skall ges till alla utifrån behov, inte efter plånbokens storlek.

Vi som behöver sjukvård vet ju inte om vi är lönsamma eller inte på den nya vårdmarknaden. Man kan inte heller få reda på sin lönsamhet genom att kontakta ansvariga politiker, läkare eller ringa 1177.

Officiellt gäller fortfarande att all offentligt finansierad vård ges utifrån behov och på lika villkor för hela befolkningen. I verkligheten upplever hälften av befolkningen att vården redan nu inte ges på lika villkor. Denna utveckling måste stoppas. Och Irene Svenonius måste avgå.

”Av alla former av ojämlikhet är ojämlik sjukvård den mest upprörande och inhumana.” Martin Luther King Jr