Varje teg som inte odlas lokalt innebär att vi bidrar till bristen globalt. Nu mer än någonsin behöver vi stå upp för våra lantbrukare och livsmedelsproducenter, skriver centerpartister i Stockholm och Södertälje. Foto: Mostphotos

Debatt: Mer mark måste användas för matodling i Stockholmsområdet

Frågan om vi i Stockholmsregionen kan säkerställa våra invånares behov av livsmedel vid ett krig eller en kris har blivit mycket aktuell. Fastighetsägare med odlingsbar mark bör planera för maximal odling under kommande år, skriver tre centerpartister i Stockholms län.

  • Publicerad 06:15, 4 apr 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Jordbruk och matproduktion har en enorm potential att bli en framtidsnäring i Stockholmsregionen.

Att Sveriges livsmedelsberedskap är sårbar har Rysslands invasion av Ukraina satt i blixtbelysning. Framför våra ögon har ett fredligt, välfungerande och demokratiskt land slungats ut i ett fullskaligt krig där människors liv är direkt hotade och de mest basala behoven, som att kunna ställa mat på bordet, inte tillfredsställs.

Frågan om vi i Stockholmsregionen vid ett krig eller en kris kan säkerställa våra invånares behov av livsmedel har blivit mycket aktuell.

Klarar oss ett par veckor

Svaret är att vi förmodligen inte skulle klara oss längre än ett par veckor då vi är extremt importberoende. Varannan tugga på våra tallrikar är importerad. Situationer som skulle innebära kraftigt minskad import eller fortsatta prisökningar på livsmedel och drivmedel skulle därför försätta oss i ett mycket sårbart läge.

Ukraina och Ryssland är två av världens största korn- och veteproducenter. Dessutom är världen beroende av Rysslands gas och olja. Kriget innebär därför stora störningar på världens samlade tillgång till spannmål och drivmedel, vilket pressar upp priserna.

Oerhört allvarligt

Redan nu planerar fyra av tio svenska bönder att minska sin produktion som en följd av prisökningarna. Det är oerhört allvarligt för vår försörjningstrygghet och för företagandet i hela landet.

Därför är det häpnadsväckande att Riksdagen sa nej till det krispaket på 2,1 miljarder kronor som Centerpartiet nyligen lade fram, där 1,5 miljarder skulle gå till företag inom svensk animalieproduktion. Nu måste regeringen ta ansvar och agera för att säkra den inhemska såväl som den globala livsmedelssäkerheten.

En enorm potential

Men också Stockholmsregionens aktörer kan och bör göra mycket mer. I Stockholms län finns knappt tre procent av landets åkermark och tre procent av de svenska jordbruksföretagen. Men trots det har jordbruk och matproduktion enorm potential att bli en framtidsnäring i Stockholmsregionen.

Stockholm är Europas mest innovativa region och här är digitalisering och ny teknik på väg att omvandla hela livsmedelskedjan. I Södertälje utvecklas nya sätt att producera, använda och återanvända livsmedel; inte sällan genom att förädla restprodukter eller tänka nytt kring grödor eller livsmedel som vi idag bara använder som djurfoder eller rent av slänger bort.

Upphandla lokalt

Centerpartiet i Region Stockholm tog i höstas initiativ till att stärka länets nätverk och affärsutvecklingssystem för hållbar förädling och produktion av livsmedel. Aldrig har det varit viktigare att förbättra förutsättningarna för livsmedelsaktörerna, från produktion till förädling.

Vi vill också att Region Stockholms verksamheter och länets kommuner upphandlar lokalproducerade livsmedel i betydligt större utsträckning. Den offentliga konsumtionen av livsmedel i länet har ett värde av omkring två miljarder kronor per år och är därför ett kraftfullt verktyg för att stötta våra regionala matproducenter.

Omprioritera markanvändningen

Region Stockholm och kommunerna i länet behöver omprioritera sin markanvändning och utvärdera vilken mark som kan användas för jordbruk samtidigt som vi värnar om den lilla jordbruksmark vi har.

Fastighetsägare med odlingsbar mark bör också planera för maximal odling under kommande år och ges förutsättningar att göra detta av regering och myndigheter. EU:s jordbruksministrar har enats om att öka Europas matproduktion, där ett av förslagen är att mark som är satt i träda ska aktiveras.

Varje teg behövs

Stockholmsregionen och Sverige kan inte lösa den globala bristen, men varje teg som inte odlas lokalt innebär att vi bidrar till bristen globalt. Nu mer än någonsin behöver vi stå upp för våra lantbrukare och livsmedelsproducenter. De är fundamentala för Sveriges totalförsvar.