Vägprojektet Östlig förbindelse krävs för att korta restiderna för dem som pendlar samt öka möjligheterna för utveckling av regionen med bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik, skriver SD-politikerna. Foto: Mostphotos/Trafikverket

Debatt: M vilseleder stockholmarna om Östlig förbindelse

Inför valet 2018 gick Moderaterna till val på att Östlig förbindelse skulle byggas. När de till slut gavs möjligheten efter valsegern, valde de att bilda majoritet med det bilfientliga Miljöpartiet. Vi är enda garanten för att sveket inte ska upprepas, skriver åtta ledande SD-politiker.

  • Publicerad 06:15, 4 okt 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholm är den snabbast växande huvudstaden i Europa. Samtidigt, om vi ser till regionens infrastruktur – vägar för kollektivtrafik och bilar – har dessa inte byggts ut i relation till befolkningstillväxten. En satsning på infrastruktur är en satsning på framtiden, där inte bara befintliga invånare men även framtida generationer skulle få åtnjuta en smidig, enkel och snabb transportinfrastruktur.

Gynnsamt för kollektivtrafiken

Tyvärr har nuvarande S-regering genom sitt samarbetsparti Miljöpartiet satt stopp för viktiga satsningar som till exempel Östliga förbindelsen. Om den byggdes skulle Stockholm få en komplett ringled som avlastar stadskärnan från biltrafik. Därtill skulle en komplett ringled även kunna husera en ny tvärbana. Den Östliga förbindelsen skulle alltså inte bara vara positiv för biltrafiken, men också vara gynnsam för kollektivtrafiken.

Trots att fler väljer att färdas kollektivt, med cykel eller gå till fots är det fortfarande fler än hälften av invånarna i Stockholms län som varje vardag väljer bilen, enligt Resvaneundersökningen av Region Stockholm (2019). Bilen är flexibel, den tar dig exakt dit du vill och du behöver inte planera din resa efter tidtabeller likt kollektivtrafiken. Inte heller kommer bilismen att försvinna. Bilen är helt enkelt för viktig för att få ihop livspusslet i många hushåll.

Cykelbanor ökar trängseln

Under senaste normalåret 2019 satt stockholmare 133 timmar extra i kö, ungefär 25 minuter varje dag. Under pandemiåret 2020 minskade kötiden något men det gjorde även trafiken i sin helhet. Samtidigt har Miljöpartiet sett till att körfält och parkeringsplatser byggts bort till förmån för cykel – insatser som ökat trängseln.

Inför valet 2018 gick Moderaterna i Region Stockholm och Stockholm Stad till val på att Östlig förbindelse skulle byggas om de fick styra. När de tillslut gavs möjligheten efter valsegern, valde de att bilda majoritet med det bilfientliga Miljöpartiet som därtill gavs delat ansvar för trafikpolitiken. Plötsligt var inte den Östliga förbindelsen på tapeten längre för varken Moderaterna i Stockholm Stad eller i Region Stockholm. Miljöpartiet i Stockholm går nu i stället till val på att inga nya motorvägar ska byggas, medan Moderaterna ställt sig passiva.

Förutsättning för utveckling

Vi har länge drivit frågan och vi kommer fortsätta tills Östlig förbindelse blir av. En åtgärd som krävs för att korta restiderna för dem som pendlar samt öka möjligheterna för utveckling av regionen med bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik. Den eftersatta infrastrukturen i regionen behöver se till att gynna både den framtida hållbara bilismen samt utvecklingen av kollektivtrafiken. Det är en förutsättning för att Stockholm stad, Nacka, Värmdö och hela Region Stockholm ska fortsätta utvecklas.

Med drygt ett år kvar till valet börjar vi återigen höra valbudskap om att Moderaterna är garanten för att Östliga förbindelsen byggs. Samtidigt säger Moderaterna lokalt att de inte tänker samarbeta med Sverigedemokraterna. Då finns det bara ett annat parti kvar som potentiellt kan hjälpa Moderaterna att tippa över till majoritet – Miljöpartiet.

SD enda garanten

Om Miljöpartiet sitter med vågmästarmakt, tror Moderaterna verkligen att Östliga förbindelsen tillåts byggas? Knappast. Den enda garanten för att inte fyra år till av svikna M-vallöften seglar förbi – där vare sig Östliga förbindelsen och annan nödvändig infrastruktur byggs – är Sverigedemokraterna.