Alla som parkerar ska betala mer – och på fler platser, enligt stadens nya regler. Moderaterna säger nej. Foto: Mostphotos

DEBATT. M: "De rödgrönrosa parkeringsprinciperna försvårar människors vardag"

Bekämpa buller och utsläpp, inte bilen. Det skriver sju Moderatpolitiker i Stockholm som anser att de nya rödgrönrosa parkeringsprinciper slår för hårt mot vanliga stockholmare.

  • Publicerad 06:23, 19 apr 2016

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Den rödgrönrosa majoriteten har beslutat den 14 april om stora förändringar i stadens parkeringsprinciper. Det innebär bland annat att avgifterna höjs kraftigt i innerstaden, att avgifter kommer införas i ytterstaden samt att rörelsehindrade personer med särskilt parkeringstillstånd och MC-parkeringar, kommer att avgiftsbeläggas.

Majoriteten skriver bland annat att ”gatumarken inte räcker till för att allt ska finnas överallt utan vi måste välja och välja bort”. Detta trots att gatumarken i ytterstaden på de allra flesta håll mer än väl räcker till.

Man måste därför fråga sig vad den egentliga motiveringen för avgifter i ytterstaden är.

Syftet med strategin är att öka framkomligheten – en målsättning vi delar. Men de utmaningar som trängseln i innerstaden innebär är inte nödvändigtvis densamma i ytterstaden. I stora delar av de ytterstadsområden där man nu inför avgifter råder det i dag ingen trängsel – gatorna är i princip tomma på parkerade bilar. Därför är införande av parkeringsavgifter och höjningar av timavgifter i ytterstaden omotiverade.

De boende i när- och ytterförort är också de som drabbas hårdast av det nya förslaget eftersom det är de som är mest beroende av bilen för att kunna transportera sig. En avgift på 500 kr i månaden i ytterstaden, som majoriteten föreslår, innebär att de som bor där får en ytterligare kostnad att hantera, en kostnad som kommer utöver majoritetens stora skattehöjningar. Det är också en betydligt kraftigare höjning än exempelvis den av de rödgrönrosa partierna hårt kritiserade höjningen av SL-taxan som var på 100 kronor. Den rödgrönrosa majoriteten utgår från att trafiken ser likadan ut i hela Stockholm och tror att samma lösning passar överallt.

Förändringarna av parkeringsavgifterna försvårar människors vardag samtidigt som det inte finns några konkreta förslag på vart bilarna ska ta vägen i stället. Det är uppenbart att majoritetens ambition med förslaget är avskräcka människor från att köra bil, något som visar på en bristande förmåga att förstå att många människor är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop.

Vi anser att majoriteten har helt fel utgångspunkter. Vi delar prioriteringarna om att trafik i rörelse ska prioriteras framför stillastående trafik vilket kan motivera att kantstensparkeringar ibland försvinner men då menar vi att de måste ersättas, förslagsvis i en garagelösning. Den östliga förbindelsen är också en viktig satsning eftersom den kommer att bidra till mindre trängsel i Stockholms innerstad – något som i sig kommer att öka framkomligheten för andra prioriterade trafikslag.

Till skillnad från majoriteten anser inte vi att politikers uppgift är att göra det svårare för människor. Vi anser att fokus bör ligga på att bekämpa utsläppen och bullret snarare än att bekämpa bilen som sådan. Därmed kommer vi också att reservera oss mot förslaget till ny parkeringsstrategi."

Cecilia Brinck (M), oppositionsborgarråd och vice ordförande i trafiknämnden

Gustav Johansson (M), vice ordförande i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd

Benjamin Dousa (M),vice ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Lars Jilmstad (M), vice ordförande i Farsta stadsdelsnämnd

Lars Svärd (M), gruppledare i Hägersten-Liljeholmen stadsdelsnämnd

Johan Nilsson (M), vice ordförande i Älvsjö stadsdelsnämnd