Anna Sehlin (V) regionråd i opposition Region Stockholm. Foto: Pressbild

DEBATT: "Lyssna på ungdomarna – ge dem gratis SL-kort

En överväldigande majoritet tycker att SL-kortet är för dyrt. Den blågröna majoriteten borde lyssna på Stockholms ungdomar och ge dem fria SL-kort, skriver Anna Sehlin (V) regionråd i opposition Region Stockholm.

  • Publicerad 08:46, 10 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

SL-kortet är för dyrt. Sommarlovskortet är en bra idé. Det tycker 96 procent av Stockholms ungdomar. 9 av 10 skulle åka mer kollektivt om det var billigare.

Det säger 1 600 ungdomar i en enkät som vi har gjort i sommar. Alla ungdomar i Stockholm gillar sommarlovskortet. Många var besvikna över att de inte fick något sommarlovskort i år. 75 procent säger att de någon gång eller många gånger inte haft råd med SL-biljett. Flera berättar att de plankar.

Denna sommar var det många kommuner som själva finansierade fri kollektivtrafik för ungdomar men inte i Region Stockholm trots att det fanns öronmärkta pengar. I Stockholmsregionen fanns det 34 miljoner kronor över från förra årets statsbidrag. De pengarna lade moderaterna på hög.

Besked: Inget gratis SL-kort för unga i sommar

Förra året fick alla Sveriges ungdomar ett sommarlovskort utan kostnad. Det var en reform som Vänsterpartiet förhandlade fram med den förra S-MP-regeringen.

Före valet ville mp ha öppna spärrar och avgiftsfria sommarlovskort till alla barn och unga. Nu låter det annorlunda när mp sitter i majoritet med m, l, kd och c i Region Stockholm. Fler behöver ställa bilen och ta bussen om vi ska nå klimatmålen. Hur kan miljöpartiet vara mot fri kollektivtrafik?

Lär av andra storstäder

Vi kan lära oss av andra storstäder som redan har infört fri kollektivtrafik, till exempel Berlin, Luxemburg och Tallin. Sommarlovskortet visar att det är möjligt. Först vill vi göra det avgiftsfritt för barn, ungdomar och pensionärer. Vi vill finansiera det med skatten. Vi vill också förändra trängselskatten som idag går till Förbifart Stockholm vilket kommer leda till ökade utsläpp. Istället vill vi använda pengarna till att skapa en klimatsmart och modern kollektivtrafik i toppklass som gynnar hela Stockholm.

Enkäten visar följande:

✓ 96 procent anser att SL-kortet är för dyrt.

✓ 96 procent tycker att gratis sommarlovskort är en bra eller mycket bra idé.

✓ 92 procent säger att de skulle resa mer med kollektivtrafiken om de fick gratis SL-kort under sommarlovet.

✓ 90 procent uppger att de skulle resa mer med kollektivtrafiken om det var billigare.

✓ 83 procent anger att de reste mer kollektivt när de fick sommarlovskort förra sommaren.

✓ 75 procent säger att de någon gång eller många gånger inte haft råd att resa med kollektivtrafiken.

S: Unga kan få gratis SL-kort i sommar igen

Vänsterpartiet Region Stockholm har gjort en anonym enkät med ungdomar på We are STHLM och Järvaveckan. 90 procent av deltagarna var 13-18 år. Enkäten har även nått ungdomar via Instagram. Enkäten var helt anonym och vi samlade inte in några privata uppgifter om respondenterna. Många ungdomar valde att svara på enkäten i grupp, så 1 640 svar motsvarar cirka 2 000 ungdomar. Slutförandefrekvensen var 100 %. Det finns en stor spridning med respondenter både från kranskommuner och olika delar av Stockholms stad.

En överväldigande majoritet tycker att SL-kortet är för dyrt. Den blågröna majoriteten borde lyssna på Stockholms ungdomar och ge dem fria SL-kort.

Anna Sehlin (V) regionråd i opposition Region Stockholm