Det är inte vem som är huvudman utan hur undervisningen bedrivs, menar MUF och kritiserar LUF:s förslag att förbjuda riskkapitalbolag som skolägare. Foto: Mostphotos

Debatt: LUF sviker rätten att välja skola

Liberala ungdomsförbundets (LUF) förslag att förbjuda riskkapitalbolag att äga skolor är dåligt och ogenomtänkt, anser Moderata ungdomsförbundet (MUF) i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 4 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under Liberala ungdomsförbundets (LUF) Storstockholms distriktsstämma förra helgen antogs en motion om att förbjuda riskkapitalbolag att äga skolor. Det är ett mycket dåligt och ogenomtänkt förslag som skulle drabba tiotusentals elever. Friskolereformen är en av borgerlighetens mest frihetliga reformer som har ökat föräldrars och elevers makt över sina egna liv. Det är beklagligt att LUF Storstockholm nu vill förflytta den makten till politiker.

Utmaningarna handlar inte om huvudman

Utmaningarna och problemen i svensk skola grundar sig inte i vilken som är huvudman utan hur själva undervisningen bedrivs. Bra skolor ska lyftas och dåliga skolor ska kritiseras oavsett om de är kommunala eller fristående. Om man skulle förbjuda riskkapitalbolag att driva friskolor skulle det fria svenska skolsystemet förändras i grunden. Exempelvis skulle en av landets mest populära och bästa skolor Internationella Engelska Skolan inte få finnas eftersom att skolan ägs av ett riskkapitalbolag. Eleverna på Internationella Engelska Skolan har bättre resultat än på andra skolor och de har tydligt kunskapsfokus och ordning och reda i klassrummen. Elever och föräldrar väljer inte skola efter hur stora vinster skolornas ägare gör utan efter kvaliteten på undervisningen som bedrivs på skolan. Att vilja förbjuda riskkapitalbolag för att de gör vinst liknar mer en socialists resonemang än en liberals. Det år tråkigt att Liberala ungdomsförbundet har valt denna väg som är allt annat än liberal.

Hjälper elever som har tuffast bakgrund

Vårt friskolesystem hjälper främst de elever med tuffast bakgrund och hemmiljö. Oavsett var du bor har du tack vare friskolesystemet möjlighet att byta skola och själv skapa dig en bättre framtid. Det har lett till att flera ungdomar lyckats ta sig från dåliga kommunala skolor med oordning i klassrummen till andra skolor. Fria skolvalet bryter segregation och skapar möjligheter i samhället. Självklart finns det utmaningar i vårt skolsystem, alla reformer behöver vårdas. Det finns avarter i systemet som inte borde få ta del av skattebetalarnas pengar. Vi i MUF vill till exempel att skolpengen ska vara kunskapsbaserad istället för baserad på antalet elever skolan har. Dåliga skolor ska kunna förstatligas eller direktupphandlas. Pedagogiska inriktningar som skolor använder sig av ska vara evidensbaserade. Alla dessa tre förslagen skadar inte det fria skolvalet, utan snarare stärker det.

Förbud drabbar eleverna

Det går att reformera friskolesystemet utan att det skulle drabba skolor som ger elever god undervisning. Att förbjuda riskkapitalbolag att driva skolor som LUF Storstockholm vill skulle endast drabba elever. En av Sveriges populäraste skolor Internationella Engelska Skolan med sina 27 000 elever i sina 37 skolor i hela landet skulle inte få finnas. Ingen elev eller förälder gynnas av det. Vi i MUF kommer alltid stå upp för rätten att välja skola.