I torsdags klubbade exploateringsnämnden igenom markanvisningen för cirka 300 nya bostäder i Västerled. Liberalerna opponerade sig. Foto: Mikael Andersson

DEBATT. Liberalerna: Därför säger vi nej till lägenheter i Ålsten

"Med en större helhetssyn kan man till exempel säkerställa att skolor och förskolor byggs i tid. Detta måste också respekteras i Brommas trädgårdsstad", skriver Liberalerna som säger nej till bostäder längs med södra sidan av Västerled – i Ålsten.

  • Publicerad 11:24, 15 jun 2016

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi gör det för att vi värnar om trädgårdsstaden och om våra tidigare löften till de som har valt att lägga sin röst på Liberalerna.

Frågan om hur mycket som ska byggas längs med Västerled har nu återigen väckts politiskt. Liberalerna är det enda parti som denna gång hittills opponerat sig mot de delar av de föreslagna hus som ligger längs med den södra delen av Västerled. Detta gör vi nu precis på samma sätt som vi gjorde redan 2011, då byggnadsplaner senast behandlades och slutligen avskrevs. Vi gör det för att vi värnar om trädgårdsstaden och om våra tidigare löften till de som har valt att lägga sin röst på Liberalerna.

Stockholm växer och för nya och befintliga stockholmares skull måste vi bygga mycket. Då är det för oss liberaler oerhört viktigt att vi förutom att bygga också klarar att bygga bra. 

Positiva till exploatering norr om Västerled

Förtätning kan vara bra också för befintliga bostadsområden och bidra till att göra glest bebyggda delar av Stockholm mer attraktiva, men det måste göras i ett större sammanhang så att helheten blir bra. Med en större helhetssyn kan man till exempel säkerställa att skolor och förskolor byggs i tid. Detta måste också respekteras i Brommas trädgårdsstad.

Vi ställer oss därför, precis som tidigare gånger när frågan har varit uppe, negativa till exploatering längs med den södra delen av Västerled, medan vi är positiva till att bygga längs med den norra delen. Vi liberaler vill att vi ska bygga mycket, bygga bra och bygga ett Bromma som fungerar för både nuvarande och blivande Brommabor.