Stockholm, som är en av Europas mest innovativa storstadsregioner, har möjligheten att ligga i framkant och driva innovationer framåt. Centerpartiet driver på för högre ambitioner på alla nivåer, skriver Karin Ernlund och Emma Wiesner (C).

Debatt: Låt Stockholm visa vägen i klimatarbetet

Just nu pågår det globala klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Låt utvecklingen framåt bygga på skarpa globala styrmedel tillsammans med innovativa städer som går före och visar vägen. I Stockholm finns både kompetens och vilja att gå i bräschen, skriver Karin Ernlund och Emma Wiesner (C).

  • Publicerad 06:15, 8 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi har slagit fast att Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri redan 2030. Vilket förstås innebär att elektrifieringen är en av de mest centrala åtgärderna.

COP26 som avslutas på fredag blir ett avgörande möte av sällan skådat slag. Läget är akut. Jorden står inför ett enormt klimathot. Medeltemperaturen ökar i en aldrig tidigare skådad hastighet. Alla som kan måste bidra till att koldioxidutsläppen snabbt minskar – och det rejält.

Det måste kosta mer att smutsa ner. EU:s handelssystem med utsläppsrätter är det viktigaste verktyget för att minska industrins och energisektorns utsläpp i Europa.

Handelssystemet gör att det kostar att släppa ut koldioxid, men systemet behöver bli mer ambitiöst. Fler sektorer än idag måste betala för sina utsläpp, till exempel flyg och sjötransporter. Som det är nu får flera branscher gratis utsläppsrätter, något som behöver upphöra.

Upphör med subventioner

EU måste dessutom omedelbart sluta subventionera smutsiga industrier. Det finns fortfarande lagstiftning som gör det möjligt att smutsiga industrier kan fortsätta sin verksamhet med hjälp av statliga bidrag, till exempel undantag från skatter eller via direkta stöd till fossil energi. EU måste ta sitt ansvar och inte förlänga undantag eller ge mer pengar till sådana industrier.

EU har makten att prissätta koldioxid och driva utvecklingen framåt men hjälp av effektiva styrmedel. Medan Stockholm, som är en av Europas mest innovativa storstadsregioner, har möjligheten att ligga i framkant och driva innovationer framåt.

Ställ tuffa krav

Genom tuffa eller rent av omöjliga krav, sett till dagens teknik, kan vi som stad flytta fram positionerna. I Stockholm finns både kompetens och vilja att gå i bräschen. Och då är det också vårt ansvar att göra det – och samtidigt visa vägen för andra.

Vi har slagit fast att Stockholms innerstad ska vara utsläppsfri redan 2030. Vilket förstås innebär att elektrifieringen är en av de mest centrala åtgärderna. Och tack vare elektrifieringen kan vi förena ambitiösa klimat- och miljömål med ett välmående näringsliv på lång sikt.

Stockholm har redan ingått en elektrifieringspakt med en mängd ledande företag så den utsläppsfria framtiden är i viss mån utstakad. Men Centerpartiet vill inte sänka takten utan driver på för högre ambitioner på alla nivåer, i denna fråga kan vi aldrig göra för mycket.

Följ Stockholms exempel

Klimattoppmötet och en framflyttning av det globala klimatarbetet är av stor vikt. Länderna måste så snabbt som möjligt enas om att stoppa nya investeringar i fossila bränslen och fasa ut användningen så att vi kan nå 1,5 gradersmålet.

I förlängningen behöver vi hitta ett system för global prissättning av koldioxid för att hitta de globala mest kostnadseffektiva lösningarna för utsläppsminskningar. Förutom arbetet på internationell nivå så spelar EU en avgörande roll.

Men även lokalt behöver mer göras för att möta hotet. Fler måste följa Stockholms exempel. Samtidigt som Stockholm måste våga utmana och konstant ställa nya krav för att driva på utvecklingen.

Omställning är möjlig

Politiker måste göra sin hemläxa – lyssna på vetenskapen och ställa om klimatpolitiken. Det är inte för sent, även om det ibland kan kännas som att hotet är för stort och överväldigande. Vi kan fortfarande vända utvecklingen och tillsammans lösa den klimatkris vi befinner oss i – men då måste vi agera skyndsamt, resolut och smart.

Många tekniska lösningar som behövs finns redan. När näringslivet, privatpersoner, städer, länder och EU krokar arm och jobbar åt samma håll, då nås konkreta resultat och innovationer skapas och omställningen blir möjlig.