Tullhuset. Här ska Nobel Center byggas. Det gamla tullhuset från 1870-talet ska rivas om planerna går i lås. Foto: Andreas Jennische

DEBATT. Låt oss i M rösta om Nobel Center

Stockholmsmoderaterna struntar i vad deras medlemmar tycker om Nobel Centers placering. Moderaten Per-Gunnar Larsson vill ha en medlemsomröstning i frågan.

  • Publicerad 09:44, 7 maj 2018

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Trots att många av Stockholmsmoderaternas medlemmar på goda grunder tycker att Blasieholmen är fel plats för Nobel Centers placering, så förfäktar ledningen för M att platsen ska vara Blasieholmen. Protesterna har huvudsakligen kanaliserats genom föreningen Blasieholmens vänner där ett stort antal moderatmedlemmar är sympatisörer. Protesterna har också varit många genom de 21 motioner på moderaternas i Stockholm förbundsstämma i april förra året. Alla motionerna avslogs då av en majoritet av ombuden; det var partipiskan som med största sannolikhet talade.

Hur ska man då få veta vad medlemmarna har för åsikt i Nobel Center-frågan? Ett sätt är ju att fråga dem genom utskick av en tydlig enkät med konsekvensbeskrivning av olika förslag. De flesta av moderaternas medlemmar bedöms kunna ta till sig sådan information och fatta genomtänkta beslut. Medlemmarna är ofta minst lika kloka som sina företrädare. Det är ju inte alltid de skarpaste moderaterna, som sitter i Stadshuset eller för den delen i landstingshuset. Inom politiken på olika nivåer talar allt för att inslaget av toppstyrning och knapptryckeri är betydande.

Domstol granskade Nobel Center-tomten

För Moderaterna i Stockholm borde ett naturligt förhållningssätt vara att lyssna på sina medlemmar. Om man inte är tondöv så kan man inte ha missat att väldigt många moderatmedlemmar och även moderatsympatisörer har ifrågasatt Nobel Centers placering och utformning. Det är inte för sent för moderatledningen att sälla sig till samma ståndpunkt som fem andra partier tagit i frågan. Utöver den politiska dimensionen har ett stort antal företrädare för arkitektur, skönhet och vetenskap framträtt och hållit föredrag anordnade av Blasieholmens vänner. Argumenten mot placering och utformning har varit synnerligen välgrundade och moderatledningen verkar inte hitta några hållbara motargument.

Staden vill ha ny elbåtslinje till Nobel Center

En medlemsomröstning måste till för att tydliggöra att moderaterna tar fasta på vad dess medlemmar har för åsikt och att man därmed ytterst markerar sitt demokratiska förhållningssätt. Moderaterna i Stockholm riskerar att förlora ett stort antal röster vid kommande val om man negligerar sina medlemmar. I flera andra frågor hade M, men också andra partier, ökat sin demokratiska legitimitet genom att inkludera medlemmarna i de politiska besluten; medlemsomröstningar är då en bra metod, som dessutom kan ha som bonus att minska politikerföraktet och öka rekryteringen av kompetenta politiker."

Nobel Center. Så här är det tänkt att den nya byggnaden ska möta en offentlig plats i söder. Foto: David Chipperfield Architects