Länsstyrelsen har sagt nej till campinganläggningen och hänvisat till strandskyddet. Men motiveringen är svår att förstå, skriver Peter Henricson, Sverigechef Stromma. Foto: Claes Helander/Pressbild

Debatt: Länsstyrelsen hindrar utvecklingen av Birka

Den entusiasm som funnits för att utveckla och tillgängliggöra det unika världsarvet Birka inför sommarsäsongen tvingas nu stå tillbaka efter att Länsstyrelsen sagt nej till strandskyddsdispens. Men motiveringen bakom avslaget är svår att förstå, skriver Peter Henricson, Sverigechef Stromma.

  • Publicerad 06:15, 11 apr 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är högst angeläget att Stockholmsregionens invånare har möjlighet att få ta del av världsarvet Birka.

Ett ärende om så kallad strandskyddsdispens har sällan något större allmänintresse. Att stockholmsregionens invånare och andra långväga turister har möjlighet att få ta del av världsarvet Birka kan däremot vara högst angeläget.

I början på året beslutade Länsstyrelsen Stockholm att avslå en av oss sökt strandskyddsdispens på Björkö i Mälaren där Birka ligger. Dispensen gäller fem temporära trätrallar som var tänkta att ligga vid kanten av ön för att möjliggöra uppförandet av tält där.

Robusta tält

Lite större och mer robusta tält har blivit ett populärt och uppskattat sätt att skapa övernattningsmöjligheter där både naturupplevelsen och ett hållbarhetstänk kan förenas. Avslaget innebär att dessa tält nu inte kan slås upp och möjligheten att erbjuda enklare övernattning på ön går om intet.

Beslutet är märkligt, särskilt mot bakgrund av att Länsstyrelsen själv har varit med och tagit fram en strategi för att utveckla turismen till Birka. Där anges att Birka ska öppna upp för fler besökare. Denna strategi stöds av såväl Ekerö kommun som Statens Fastighetsverk som förvaltar området.

Går emot egna beslut

När Länsstyrelsen avslår dispensen betyder det att den går emot sitt eget strategiska utvecklingsbeslut. Den ena handen tycks inte veta vad den andra gör.

Motiveringen bakom avslaget är dessutom svår att förstå. Ett antal trätrallar kommer inte att förstöra miljön på Birka. Platsen för de temporära trätrallarna är noga utvald för minsta möjliga ingrepp i naturen. Det kommer inte att ske någon grävning eller fällning av träd överhuvudtaget.

Bättre ställen att bada

Det påstås i beslutet att tälten och det faktum att människor kommer att sova där stör tillgången till stranden. För det första är detta i sak fel eftersom det går alldeles utmärkt att promenera vid strandkanten och i naturen runt tältplatserna. För det andra är det inte alls badvänligt nedanför tältplatserna då det är både stenigt och snårigt vid strandkanten. För den som vill bada finns betydligt bättre ställen i närheten.

Det går inte heller att undvika att komma i konflikt med dispenskravet eftersom den del av Björkö där Birka ligger ingenstans har mindre än 300 meter till vattnet. Det går alltså inte att placera trallarna och tälten på annan plats enligt Länsstyrelsen.

Låt förnuftet råda

Beslutet är nu överklagat, men vi vet tyvärr inte när det kommer upp till prövning. Avslaget och att detta nu drar ut på tiden blir ett sänke för hela Birka. Den entusiasm som funnits för att utveckla och tillgängliggöra det unika världsarvet inför sommarsäsongen, med bland annat museet och olika utställningar, tvingas nu stå tillbaka.

Dessa trätrallar är inte ett bygge som påverkar miljön. Anses de störa i framtiden så lyfter vi bara bort dem eller lägger dem på annan plats. Regler är bra att ha, men ibland behöver även förnuftet råda.