I början av pandemin fattades skyddsutrustning på många äldreboenden. Volontärer, som här i Farsta, ryckte in och tillverkade förkläden till personalen. Foto: Sacharias Källdén

Debatt: Läkarvården på äldreboenden måste granskas lokalt

Coronapandemin har satt blixtbelysning på bristerna i vården för äldre. Region Stockholm sticker ut som en av de hårdast drabbade, skriver flera socialdemokratiska oppositionsråd i regionen och efterlyser ett rejält omtag i vården.

  • Publicerad 06:10, 18 dec 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Coronapandemin har satt blixtbelysning på bristerna i vården för äldre. Region Stockholm sticker ut som en av de hårdast drabbade. Vår region har alla förutsättningar att bedriva landets främsta vård för äldre, trots det pekas brister ut på samtliga punkter i Inspektionen för vård och omsorgs granskning av regionens läkarvård på särskilda boenden. Det att dags att gå till botten med bristerna i Moderaternas sjukvårdssystem.

Våra kommuner tillhör de med flest avlidna i covid-19 i Stockholmsregionen. I Nacka och Sollentuna bodde runt 60 procent av de avlidna på ett äldreboende, medan siffran ligger runt hälften i Järfälla, Solna och Huddinge. På ett enskild boende, Berga i Solna kommun, avled hela 30 personer under våren. Den stora smittspridningen på boenden i våra kommuner visar tydligt att något inte fungerar som det ska. Både regionen och kommunerna har misslyckats med att skydda sina sköraste medborgare när de var som mest utsatta.

Felaktig organisation

I grunden handlar det om en felaktig organisering av sjukvården. Moderaterna har under lång tid prioriterat privatiseringar framför en sammanhållen vård för äldre. När läkarvården på särskilda boenden styckas loss från den övriga vården och görs till en vårdmarknad blir både patienter och de enskilda läkarna lidande. Mediala granskningar av Stockholmsvården visar att enskilda läkare ansvarat för så många som 250 patienter. Det är inte förvånande att det försvårar möjligheten att ge individuell vård till varje patient. Det är tydligt att regelverken för läkarvård på äldreboenden inte är tillräckliga.

Samtidigt saknas både medicinsk utrustning och kompetens på många äldreboenden. Mitt under pandemin har de moderatledda styret i Sollentuna slopat krav på dygnet runt-bemanning av sjuksköterskor samtidigt som Moderaterna i Huddinge beslutat om att lägga ner den kommunala hemtjänsten.

Hög andel timanställda

Många äldreboenden har även en hög andel timanställda vilket kan öka risken för smittspridning. En undersökning från Smittskydd Stockholm i juni visade att andelen timanställda var klart högre på de boenden som fått in coronaviruset. Var femte i personalen på de covid-drabbade boendena uppgav dessutom att det varit på jobbet trots symptom. Som timvikarie blir man nämligen utan lön om man blir sjuk.

Coronapandemim har visat att det behövs ett rejält omtag kring vården och omsorgen av äldre. Och några viktiga lärdomar för en säkrare äldrevård kan dras redan nu:

√ Vårdmarknaden för läkarinsatser på särskilda boenden måste avskaffas. Det är inte rimligt att denna vård som ett vårdval frikopplat från den övriga vården.
√ Den medicinska kompetensen i äldreomsorgen måste öka. Fler undersköterskor och vårdbiträden måste ges möjlighet till vidareutbildning inom Äldreomsorgslyftet.
√ Trygga anställningar på heltid måste vara norm. Det minsta vårdpersonalen förtjänar är trygga jobb gör det möjligt att stanna hemma med sjuklön.

Stort antal avlidna

Det stora antalet avlidna på särskilda boenden i Stockholmsregionen måste synas i grunden. Som företrädare för några av de värst drabbade kommunerna kräver vi särskilda granskningar av både regionens läkarvård och kommunens äldreomsorg. Pandemins andra våg är här nu. Vi som är region- och kommunpolitiker kan inte ge någon livet tillbaka, men vi måste göra allt i vår makt för att de misstag som hittills begåtts inte kan upprepas igen.