Fortfarande finns ett lönegap mellan män och kvinnor. Coronapandemin har visat att det kan få samhällsfarliga konsekvenser, menar 16:12-rörelsen och Liberala kvinnor. Foto: Mostphotos

Debatt: Kvinnors dåliga löner har samhällsfarliga konsekvenser

Kvinnors löner är 9,9 procent lägre än mäns. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag till klockan 17:00. Det här får stora konsekvenser som inte minst coronapandemin gjort tydliga, menar 16:12-rörelsen och Liberala kvinnor i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 8 mar 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Coronapandemin, med tiotusentals döda och en extrem arbetsbelastning inom vård och omsorg, visar att kvinnors dåliga löner och arbetsvillkor har livs- och samhällsfarliga konsekvenser.

Trots att kvinnor har högre utbildning än män tjänar kvinnor fortfarande mindre. Kvinnors heltidslöner är i genomsnitt 9,9 procent lägre än mäns. Det motsvarar 3700 kronor i månaden och 44 400 kronor per år. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:12 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag.

Drabbas av posttraumatisk stress

Coronapandemin har gjort det tydligt att undervärderingen av kvinnodominerade yrken och sektorer har livs- och samhällsfarliga konsekvenser. Kombinationen av otrygga anställningar, hårt pressad arbetsmiljö, brist på kompetensutveckling och bristande förutsättningar för ett närvarande ledarskap inom äldreomsorgen är huvudorsaker till att så många avlidit av covid-19. Arbetsmiljön inom vården är så pressad att anställda drabbats av posttraumatisk stress.

Rätta till de ojämställda lönerna

Låt detta bli en väckarklocka för det akuta behovet att rätta till de ojämställda lönerna och villkoren en gång för alla. Vi inom 16:12-rörelsen:

√ Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och ökar kvaliteten i verksamheterna.

√ Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I kvinnodominerade yrken och branscher är lönen lägre än i mansdominerade. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att lönerna motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

√ Öka tillsynen och skärp sanktionerna för de arbetsgivare som ignorerar lagens krav. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män måste Diskrimineringsombudsmannens tillsyn skärpas och arbetsgivare som bryter mot reglerna möta kännbara påföljder.

√ Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

√ Jämställda pensioner. Kvinnor har 31 procent lägre pensioner än män. Pensionssystemet behöver reformeras och skillnaden mellan kvinnor och mäns tjänstepension utjämnas.