Gröna Lunds expanderingsplaner stöter på kritik. Foto: Sacharias Källdén

DEBATT: Kungen, ge inte stranden till Gröna Lund

Vi  vädjar till H.M. Konung Carl XVI Gustav att inte släppa dispositionsrätten över stranden i kv Skeppsholmsviken utan att fortsätta på den tidigare framsynta politiken att ge stockholmarna och dess besökare tillgång till alla stadens stränder, skriver företrädare för tre föreningar.

  • Publicerad 10:40, 12 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vid det vackra och älskade inloppet till Stockholms gamla stadskärna har Staden nu utvecklat ett detaljplaneförslag som förutsätter privat exploatering av en central strandremsa som tillhör allmänheten. Ärendet representerar ett oroväckande trendbrott mot stadens tidigare förhållningssätt.

Nu hårdnar kampen om Djurgården

Stockholms stad har sedan mycket lång tid tillbaka i samråd med Kungliga Djurgårdens förvaltning(KDF) arbetat för att frigöra och för allmänheten tillgängliggöra Djurgårdens stränder. Många gånger har det varit ett tufft arbete, men idag kan man promenera runt Täcka udden och så gott som resten av hela Södra Djurgården. En av de stränder som genom Kungens dispositionsrätt tillhör allmänheten, ligger vid Skeppsholmsviken framför Liljevalchs Konsthall. Den är visserligen i dåligt skick, men har potential att bli en riktigt fin strandpromenad.

Strandpromenaden kan försvinna

Möjligheten till strandpromenad längs med Skeppsholmsviken kan bli ett minne blott om en ny detaljplan, om ett förslag till ny detaljplan antas av stadsbyggnadsnämnden. Parks & Resorts, Gröna Lunds ägare, har presenterat ett förslag som visar hur allmänheten hänvisas till träbryggor placerade fem meter ut i vattnet och hur 45 meter höga åkattraktioner breder ut sig över denna plats och skymmer Skansenberget, Sollidenscenen, Bredablick och också skymmer den fantastiska utsikten från Sollidenplatån och Hasselbackens kulle mot innerstaden.

Idag är det staten som äger stranden vid Skeppsholmsviken och kungen som har rätt att disponera den, i sin roll som beskyddare av allmänhetens tillgång till densamma. Tyvärr har den inte iordningsställts utan lämnats som en skräpplats framför en parkering. Nu riskerar stranden att överföras eller hyras ut till det privata bolaget Parks & Resorts och hägnas in enbart för betalande kunder.

För att förverkliga detaljplaneförslaget förutsätts inte bara att strandskyddet upphävs utan också att kungen släpper sin dispositionsrätt över stranden och att staten i någon form säljer stranden till Parks & Resorts. Varför skulle kungen göra det – i strid med tidigare förutseende beslut?  Under mycket lång tid har framsynta politiker och tjänstemän arbetat och använt skattemedel för att åstadkomma precis motsatt utveckling. Staden har verkat för att alla stränder i staden, även privata, ska vara allmänt tillgängliga. Denna långsiktiga och kloka strategi har i stora stycken förverkligats.

Stränderna har stort värde

Idag har Stockholmare och besökare tillträde till nästan alla stadens stränder – ett mycket stort värde för de som bor här i staden och en anmärkningsvärd stadskvalitet för turister att uppleva. Viljan och förmågan att göra det mest värdefulla till en gemensam tillgång visar att det funnits insikter, ambitioner och omsorg om staden och dess invånare. Att göra Stockholms stränder tillgängliga för alla har inte varit enkelt och det har inte gått snabbt. Att det varit möjligt beror på att målet varit fast förankrat över partigränserna och att stödet bland stockholmarna varit mycket starkt.

Det målet och den ambitionen förefaller nu ha förvänts till sin motsats. Det aktuella detaljplaneförslaget skapar ett farligt prejudikat för överförande av det allmänna till privat aktör mot kompensation, vilket underlättar liknande affärer framgent. Bryggorna försvårar dessutom en större och funktionsduglig kaj – en bristvara i det nuvarande och framtida Stockholm som borde uppmuntra mer båttrafik. Det maritima landskapet i denna del av Stockholms Sjögård behöver restaureras och utvecklas, inte avvecklas.

Vi  vädjar till H.M. Konung Carl XVI Gustav att inte släppa dispositionsrätten över stranden i kv Skeppsholmsviken utan att fortsätta på den tidigare framsynta politiken att ge stockholmarna och dess besökare tillgång till alla stadens stränder. Kungliga Djurgårdens förvaltnings föredömliga iordningställande av promenaden längs Djurgårdsvarvet är just en sådan insats och ett utmärkt exempel

Gunnar Haeger, Stockholms sjögård

Richard Murray, Förbundet för Ekoparken

Carl-Fredrik Paléus, Djurgårdens Hembygdsförening