Situationen med Arlanda Express måste lösas. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera en stationsavgift som motverkar en effektiv och attraktiv spårtrafik, skriver Jens Sjöström (S). Foto: Kennerth Kullman, Mostphotos

Debatt: Kollektivtrafiken till Arlanda måste förbättras när Bromma läggs ner

Vi vill ha snabbussar med BRT-standard från Märsta och ytterligare körfält på E4:an där vi kan prioritera kollektivtrafik. Vi kan heller inte acceptera en stationsavgift som motverkar en effektiv och attraktiv spårtrafik till Arlanda, skriver Jens Sjöström (S), oppositionsregionråd.

  • Publicerad 06:15, 26 okt 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under sensommaren presenterades Brommautredningen och slutsatsen som dras är att Bromma kan läggas ner – men då måste också tillgängligheten till Arlanda förbättras. Här måste moderatledda Region Stockholm ta sin del av ansvaret och Arlanda Express kan inte stå i vägen.

Swedavia har meddelat att det inte finns möjlighet att driva Bromma flygplats vidare på affärsmässig grund även efter pandemin. Istället behöver vi satsa på Arlanda. Om Sverige och Stockholmsregionen ska vara hem till Nordens ledande flygplats måste fokus ligga på att utveckla Arlanda. Det är en förutsättning för att både nå klimatmålen och bibehålla tillväxten i vårt exportberoende land.

Kollektivtrafik är en förutsättning

Brommautredningen konstaterar att Arlanda har alla förutsättningar för att fullt ut ersätta Bromma. Men ett antal förutsättningar måste vara på plats för att så ska kunna ske. Tillgängligheten med kollektivtrafik är en av de förutsättningarna.

Idag är kollektivtrafiken till Arlanda bristfällig. Stationsavgiften för pendeltågsresenärer som Arlanda Express tar ut minskar spårtrafikens attraktivitet och busstrafiken fastnar i bilköer.

Minskad klimatpåverkan

Region Stockholm bör arbeta för bättre kollektivtrafikförbindelser till Arlanda. På det sättet minskas både klimatpåverkan och trängseln på vägarna blir mindre. Vi socialdemokrater ser att ett ytterligare körfält på E4:an söder om Arlanda måste byggas där vi kan prioritera kollektivtrafik.

Vi vill även införa snabbussar med BRT-standard från Märsta till Arlanda. Därutöver måste situationen med Arlanda Express lösas. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera en stationsavgift som motverkar en effektiv och attraktiv spårtrafik.

Stationsavgifter för pendeltåg och Arlanda Express

I dag måste resenärer som ska resa från Arlanda att betala en extra stationsavgift på 120 kronor per person om de tar sig till flygplatsen via pendeltåget.

I slutet på juli 2019 förlängdes avtalet med A-train, bolaget som driver Arlanda Express, till år 2050.

Källa: Mitt i/Riksdagen

Visa merVisa mindre