Ett kinesiskt bolag har köpt in sig i Doktor.se. Sverigedemokraterna ser risker med kinesiskt ägande i samhällsbärande verksamheter och kräver att Region Stockholm genomför en risk- och sårbarhetsanalys. Foto: Mostphotos

Debatt: Kinas tassar måste bort från svensk patientdata

"Kinas förvärv visar på att de kan sättas i samband med de framtidsteknologier som den kinesiska staten behöver. Bolagsförvärv av företag inom hälsa och bioteknik ligger i toppen", skriver SD i ett debattinlägg och vill att Region Stockholm gör en risk- och sårbarhetsanalys som ger riktlinjer för vilka företag som får köpa in sig i samhällsbärande verksamheter.

  • Publicerad 06:15, 9 sep 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Under sommaren har Tencent, ett kinesiskt bolag där kinesiska staten är delägare, köpt in sig i Doktor.se – en av Sveriges största aktörer inom digital vård. Den kinesiska staten kommer därmed som delägare i Doktor.se ansvara för driften av tre husläkarmottagningar i Stockholms län. Svensk patientdata riskerar nu att hamna i händerna på ett kinesiskt bolag och i förlängningen den kinesiska staten.

De kinesiska bolagens intresse för att köpa in sig europeiska och svenska företag har ökat alarmerande under de senaste åren. Kritiken över inköpet i Doktor.se har inte varit mild. Svensk förening för allmänmedicin har uttryckt sin oro över att svensk patientdata riskerar falla i fel händer.

Satsar på framtidsteknologi

Forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har kartlagt kinesiska bolagsförvärv i Sverige. Samhällsbärande verksamheter har visat sig vara av särskilt intresse, vilket också lett till att kinesiska bolag numera ansvarar för MTR Nordic Groups tunnelbanedrift och att ett statligt kinesiskt bolag genom prisdumpning vann upphandlingen för att få bygga ett antal tunnlar för den nya tunnelbanan. Kartläggningen visar på att förvärven kan sättas i samband med de framtidsteknologier som den kinesiska staten behöver. Bolagsförvärv av företag inom hälsa och bioteknik ligger i toppen.

Å andra sidan kanske riskerna med ett kinesiskt delägarskap är överdrivna. Det finns system som gör att patientdata inte ska vara åtkomlig för vem som helst. Svensk patientdata som innehåller sekretessbelagda uppgifter skyddas av patientdatalagen.

Känslig information kan föras över

I samband med att den kinesiska mobiljätten Huawei stängdes ute från svenska 5G-nätet med hänvisning till Sveriges säkerhet, där SÄPO varnade för att den kinesiska staten genom 5G-nätet riskerade få tillgång till svenska medicinska system. SÄPO har sedan tidigare varnat för att kinesiska investeringarna i Sverige kan leda till att känslig information förs över till Kina. Svensk patientdata är i Kinas ögon en guldgruva för forskning och utveckling.

Det är dags att höja ett varnandes finger mot den blågröna koalitionen som styr Region Stockholm. Med en fortsatt aningslös låt-gå-attityd kommer kinesiska bolag inom en snar framtid bedriva forskning och produktutveckling på svensk patientdata.

Sverigedemokraterna uppmanar den blågröna koalitionen som styr region Stockholm att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys som kan utgöra en grund för riktlinjer kring vilka företag som får köpa in sig i svenska, samhällsbärande verksamheter. Svensk patientdata måste skyddas – annars riskerar guldet bli till sand.Gruppledare, Region Stockholm