I Stockholm vill vi att alla stadens verksamheter ska samarbeta med högsta prioritet och ta fram åtgärder för att nå skarpare klimatmål, skriver Petra Schagerholm, Janine O’Keeffe, Annika Carlsson-Kanyama och Magaly Frithiofsson från Klimatalliansen. Foto: Pressbilder

Debatt: Inga bensin- och dieselbilar i innerstaden från 2024

Vi har bara en agenda - att åstadkomma snabbare och skarpare åtgärder för att möta klimatkrisen. Vi kräver att Stockholms hela innerstad blir fri från bensin- och dieselbilar redan 2024, skriver fyra företrädare för Klimatalliansen som ställer upp i Stockholmsvalet.

  • Publicerad 06:15, 11 aug 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi vill utse ett medborgarråd för att ta fram förslag på åtgärder för att minska utsläppen.

Det kan inte ha undgått någon att vi befinner oss i en klimatkris vars effekter märks bland annat som extrem hetta i Indien och USA. Sverige är också drabbat, i form av torkor, värmeböljor, skyfall och stigande havsnivåer. Eftersom det är väldigt bråttom att minska utsläppen behövs radikalare lösningar.

Sedan vi bildades 2021 har Klimatalliansen bara en agenda - att åstadkomma snabbare och skarpare åtgärder för att möta klimatkrisen. Vi beslutade därför i februari att ställa upp i riksdagsvalet. För att kunna driva på denna förändring ytterligare lokalt ställer vi nu också upp i valet till Stockholms kommunfullmäktige.

Lokalt klimatnödläge

Som tvärpolitisk allians är vi beredda att förhandla med alla partier om åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och göra Stockholm världsledande på klimatområdet. I Stockholm vill vi först stärka krisberedskapen genom att införa ett lokalt klimatnödläge. Det innebär att alla stadens verksamheter ska samarbeta med högsta prioritet och ta fram åtgärder för att nå skarpare klimatmål.

De klimatmål vi kräver är att (1) Stockholm stad som organisation ska bli fri från fossila bränslen och klimatneutral till år 2026 och (2) Stockholms stad som geografiskt område ska bli fossilfritt och klimatneutralt till år 2030. Vi vill utse ett medborgarråd för att ta fram förslag på åtgärder för att minska utsläppen. Det ser vi som ett nödvändigt komplement i den politiska processen.

Positivt för boendemiljön

Vi kräver att Stockholms hela innerstad blir fri från bensin- och dieselbilar redan 2024, mycket tidigare än exempelvis Miljöpartiet vill. Exempel från andra storstäder, bland annat i Tyskland, visar på mycket positiva effekter för invånares boendemiljö.

Utsläppen av växthusgaser minskar radikalt och hälsan för människor, särskilt de som bor i innerstaden, förbättras mycket av en sådan förändring. Samtidigt så måste staden gå betydligt snabbare fram i att bygga ut cykel- och gångvägar, samtidigt som utrymmet för bilar kraftigt minskar i stadsmiljön.

30 procent solenergi

Vi vill satsa på att göra Stockholm till en global klimatvärldsstad! En del i det är att Stockholm ska ligga främst i investeringar i solenergi, vindkraft och annan hållbar teknik. Solceller ska installeras på alla tak som tillhör Stockholms stad, inte minst de allmännyttiga bostadsbolagens.

Stockholms kommunorganisations elförbrukning ska till minst 30 procent komma från solenergi 2026. Stockholm ska också investera i andelar i vindkraftverk i de delar av Stockholmsregionen med stor kapacitet för vindkraft.

Vegetarisk mat som norm

En viktig del i att minska Stockholms utsläpp är också att övergå till mer växtbaserat och mindre kött och mjölkprodukter i skolan. Barn ska självklart få äta det de vill, men efterfrågan hos barnen på god vegetarisk mat, med mycket låg klimatpåverkan, är jättestor!

Kan Stockholm laga den nyttiga och goda vegetariska mat som eleverna förtjänar så kommer också utsläppen, som kommer från kött och mjölkprodukter, att minska. Därför ska Stockholms skolar satsa hårt på att servera stadens godaste vegetariska mat.

Klimatalliansens fyra toppkandidater till Stockholms kommunfullmäktige