Färdtjänsten idag sköts idag av taxibolag via upphandling. Sverigedemokraterna vill att det ska vara kundens val som styr. Foto: Mostphotos

Debatt: Inför fritt val i färdtjänsten

"Du som beställer färdtjänst ska kunna lita på att föraren anländer i lika hög grad som vid en ordinärt beställd taxiresa", skriver Sverigedemokraterna i ett debattinlägg där partiet vill se valfrihet för kunden inom färdtjänsten.

  • Publicerad 06:20, 25 maj 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Effektivitet och trygghet är två ledord för Region Stockholm när det pratas om färdtjänst. Dessvärre brister det på flera håll i dag inom verksamheten där en otillräcklig tillgång på bilar från en zon till en annan i Stockholmsregionen har inneburit allvarliga brister och förseningar vid upp- och avhämtning av kunder. För att undvika återkommande dåligt utförda uppdrag behöver kunden ges ett större inflytande om vilken färdtjänstaktör den vill åka med. Det är dags att införa ett fritt val, där du som kund kan välja vilket företag du vill åka med precis som du kan välja vilken vårdgivare du vill gå till.

Bara auktoriserade får köra

För att möjliggöra detta vill vi ersätta de föråldrade, offentliga områdesupphandlingarna med en så kallad auktorisationsmodell. En auktorisationsmodell innebär att aktörer som vill köra färdtjänst i Region Stockholm ansöker om att bli auktoriserade genom att följa de regionala kraven och därmed görs valbara för kunden. Auktorisationen skulle ske löpande, och inom ramen för auktorisationen ställs krav på utbildning av chaufförer, gott kundbemötande, god lokalkunskap samt hög kvalitet. De aktörer som uppfyller auktorisationskraven som Region Stockholm fastställt ges tillstånd att köra färdtjänst åt regionens invånare.

Själva auktorisationsmodellen skapar alltså bättre förutsättningar för en sund konkurrens inom färdtjänsten samtidigt som kunden ges ett friare val mellan olika aktörer. Du som beställer färdtjänst ska kunna lita på att föraren anländer i lika hög grad som vid en ordinärt beställd taxiresa. Du ska inte heller tvingas att åka med företag som kontinuerligt brister i sin tidshållning eller kundbemötande. Genom att utöva din bestämmanderätt så kan duktiga förare och färdtjänstföretag premieras medan de dåliga tappar kunder.

Flexibel avtalsmodell

Vi ser flera fördelar med en modern och flexibel avtalsmodell. Möjligheten till långsiktiga relationer ges mellan regionen som avtalsgivare och leverantörerna då förfarandet inte har någon tidsbegränsning på avtalsrelationerna. Detta skapar goda förutsättningar för en långsiktighet i planeringen samt utförandet av tjänsten. Samtidigt skapar det incitament att hålla en hög kvalité och uppfylla kraven för auktorisationen så att samarbetet stannar över tid. När aktörer som ansöker och uppfyller de högt ställda kraven blir auktoriserade skapar det också en helt annan konkurrens; en konkurrens om kvalitet för att vinna kunder i stället för en konkurrens om billigast pris.

Det är Sverigedemokraternas övertygelse att servicegraden och kvalitén inom färdtjänsten ökas med hjälp av verktyg som öppnar upp för hårdare konkurrens. Dels för att möta den stora efterfrågan på färdtjänsten efter att pandemin är över och rörligheten på marknaden kommit tillbaka, dels för att förstärka tryggheten, valfriheten och öka kundnöjdheten.