I Danmark blir man polis efter två år medan det i Sverige tar 2,5 år. För att få bättre polis i Sverige så måste vi ta lärdom hur man gjort i andra länder där det fungerar bättre än här, skriver tankesmedjan Medborgarperspektiv. Foto: Mostphotos

Debatt: Inför en ny slags poliser med kortare utbildning och enklare krav

Moderaterna presenterar ingen heltäckande lösning på polisbristen. De missar helt att lokalpoliser behöver tillföras och att antagningskraven behöver bli anpassade till jobbets krav. Klarar man att ta körkort så har man sannolikt den stabilitet som krävs för att bli polis, skriver företrädare för tankesmedjan Medborgarperspektiv.

  • Publicerad 06:15, 4 nov 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Antagningskraven som sållar bort mer än hälften av de sökande är med största sannolikhet alldeles för högt ställda.

Detta är ett svar på en debattartikel från moderaterna (publicerad 31/10) om behovet av fler poliser.

Kommunerna får inte ha egna poliser och staten tillhandahåller inte de som behövs. Ordningsvakter med 80 tim utbildning blir ställföreträdande “poliser” ute på gator och torg. Antalet poliser i yttre tjänst ligger kvar på oförändrat låga tal eller lägre trots allt tal om fler polisanställda.

Det är hög tid att fundera i nya banor. Den omorganisation av poliskåren som genomfördes 2015 har inte varit framgångsrik. Det är idag mer än uppenbart att polisen inte klarar arbetet att minska den grova brottsligheten.

För att komma till rätta med den och övriga polisiära uppgifter behövs fler poliser på gator och torg, men också att kriminella låses in betydligt längre än idag.

Inomhusarbete istället för patrullering

Det har länge funnits svårigheter att rekrytera nya poliser. En för stor akademisering av polisutbildningen och endast en väg in i polisyrket driver karriärvägarna till inomhusarbete på kontor istället för patrullering ute.

Hos poliskårer i många andra länder såsom till exempel Frankrike, Spanien och Storbritannien har man minst två poliskategorier med i sin tur olika kompetenskrav och olika utbildningslängd.

Kortare väg i Danmark

Polisen kan som exempel jämföras med sjukvården här i landet där man har olika kompetensnivåer; sjuksköterskor och undersköterskor med olika olika utbildningslängd. Att bli till exempel undersköterska tar drygt ett år medan att bli sjuksköterska tar 2,5 år.

I Danmark blir man polis efter två år medan det i Sverige tar 2,5 år. För att få bättre polis i Sverige så måste vi ta lärdom hur man gjort i andra länder där det fungerar bättre än här.

I Sverige har vi cirka 30 000 ordningsvakter och väktare varav många gör det som kan betecknas vara polisuppgifter; det vill säga är ute och patrullerar. I ett antal kommuner har man börjat anställa ordningsvakter eller väktare för att komma till rätta med frånvaron av poliser i yttre tjänst

Två poliskategorier

Ett uppenbart sätt för att komma till rätta med polisbristen är att organisera om polisen så att åtminstone två poliskategorier införs i Sverige såsom i många andra länder. Nivåerna kan då vara lokalpoliser och nationella poliser.

Antagningskrav och utbildningslängd ska korrespondera mot tjänstens krav. Säkerligen kan många ordningsvakter och väktare rekryteras till att bli lokalpoliser, men också till att bli nationella poliser.

Utbildningstiden för att bli lokalpolis skulle kunna vara ettårig; detta med tanke på att för ordningsvakter idag räcker det med två veckor. Dagens polisutbildning skulle i sin tur kunna ges samma längd som den danska eftersom allt tyder på att den danska polisen klarar sina uppgifter bra.

Hälften sållas bort

Antagningskraven som sållar bort mer än hälften av de sökande är med största sannolikhet alldeles för högt ställda eftersom väldigt många unga vuxna, trots genomgången gymnasieutbildning, ej bedöms kunna utbildas till polis.

Många underkänns i psykologintervjun och därför har många utbildningsplatser stått tomma de senaste åren. Ett av grundkraven för att söka till polis är att vederbörande har körkort för bil och om det är uppfyllt så har nog de flesta tillräcklig stabilitet för att bli poliser och psykologtestningen skulle nog kunna avvecklas.

Sedan behövs självklart lite mer än körkortet såsom godkänd gymnasieutbildning samt tillräcklig fysisk kapacitet.

Civiliserat samhälle

Poliser som har klarat nuvarande antagningskrav vill för det mesta att kraven ska vara fortsatt höga då det höjer yrkets status, men kraven ska självklart inte vara högre än vad som erfordras för jobbet.

Utan olika poliskategorier med rätt antagningskrav så får inte Sverige tillräckligt med poliser i yttre tjänst och lyckas därmed inte skapa den trygghet för medborgarna som kännetecknar ett civiliserat samhälle.

Kommentar från artikelförfattarna till testningen

Sannolikt låter många potentiella aspiranter till polisyrket bli att söka till utbildningen till följd av antagningskraven eftersom de inte vill bli förnedrade av att inte bli godkända i psykologintervjun, begåvningstestet respektive personlighetstestet.

Man kan fråga sig om överhuvudtaget legitimerade psykologer och deras tester ska förekomma i samband med antagning till polisutbildningen då den aspirant som underkänns blir klassad som mindre värd än de som godkänns. Jämför med de yrkesetiska principerna för psykologer. https://www.psykologforbundet.se/globalassets/yrket/yrkesetiska--principer-for-psykolo-geri-norden.pdf

Visa merVisa mindre