För få. Det finns alldeles för få förturslägenheter till våldsutsatta kvinnor, anser FI. Foto: Mostphotos

Debatt: "Inför bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor"

Den grönblå majoriteten lovade vid valet 2018 att våldsutsatta kvinnor både snabbare och lättare skulle få förtur till bostad. Men halvvägs in i mandatperioden har antalet kvinnor som fått förtur till bostad minskat drastiskt, skriver Feministiskt initativ. Därför vill FI införa en bostadsgaranti för våldsutsatta kvinnor.

  • Publicerad 07:15, 26 okt 2020

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Mäns våld mot kvinnor är det absolut största hotet mot kvinnor och barns säkerhet. Var tredje vecka mördas en kvinna av en man hon har eller haft en relation med. 9000 kvinnor har hittills i år anmält att de blivit utsatta för våld av en närstående man och mörkertalet är konstaterat stort. Som stad har vi ett ansvar att agera för att skydda våldsutsatta kvinnor och barn, något de flesta politiker skriver under på. Ändå går förändringen trögt och i vissa fall åt helt fel håll.

Strax efter sitt tillträde förkunnade det moderata bostadsborgarrådet Dennis Wedin och den grönblå majoriteten att skyddet till våldsutsatta i staden skulle stärkas. Miljöpartiet, som valde att gå över till högersidan efter valet 2018, framhöll förändringar som något det förhandlat in i uppgörelsen med Alliansen. Men Miljöpartiet fick istället vika sig för bostadsborgarrådets moderata politik.

Svårare få förtur

Stockholms system med förturslägenheter för grupper med särskilt behov av snabb tillgång till bostad - där gruppen våldsutsatta kvinnor ingår - skulle förbättras och förenklas. Men resultatet har blivit det motsatta. Antalet beviljade förtursansökningar inom kategorin hot och våld har sjunkit från 20 % 2015 till 8 % 2019. I Stockholm görs just nu dåliga politiska prioriteringar där bostadsrätter byggs på bekostnad av fler hyresrätter. Med färre bostäder i allmännyttan finns färre lägenheter att förmedla – den ekvationen är enkel att förstå. Vi vet att det alltid har varit svårt att få förtur, men utvecklingen är alarmerande och går stick i stäv med vad Dennis Wedin utlovat. För under dessa år har inte antalet kvinnor som utsätts för våld drastiskt minskat - tvärtom flaggar såväl socialtjänst som kvinnojourer för en ökning av kvinnor med skyddsbehov.

Tvåårsregeln slår hårt

Två trösklar som slår hårt mot den sökande är tvåårsregeln och regeln om skuldfrihet. Tvåårsregeln betyder att du bara kan erbjudas skydd om du varit bosatt i Stockholms stad två år i följd, vilket i praktiken innebär att den som tvingats fly undan våld och tillfälligt bosatt sig i en annan kommun automatiskt får avslag. Du måste också vara skuldfri för att kunna erbjudas bostad genom förturssystemet. Många våldsamma män utövar också ekonomiskt våld. Det innebär ofta att mannen köper saker på kredit eller tar lån i kvinnans namn, vilket kan leda till långvarig skuldsättning. Resultatet blir återigen ett automatiskt avslag för den våldsutsatta kvinna som söker skydd.

Förenkla reglerna

Vi har länge kämpat för att förenkla reglerna för den som söker skydd och bostad, så signalen om att det skulle ske uppfattades som ett kliv framåt. I dagens läge tvingas många kvinnor att välja mellan ett osäkert boende på vandrarhem eller att gå tillbaka till sin förövare efter den begränsade tiden som erbjuds på skyddade boenden. Många som söker skydd har barn och Det är en grym verklighet som bör ses som ett massivt politiskt misslyckande. Vi kan inte längre blunda för att det system som ska hjälpa våldsutsatta kvinnor tvingar dem tillbaka till den som de försöker lämna.

Därför kräver vi att det grönblå styret i Stockholm lever upp till sitt löfte om att förenkla för våldsutsatta att få förtur genom att genast slopa två årsregeln och kravet och skuldfrihet för förtur i bostadskön. Dessutom vill vi genast införa en bostadsgaranti så att den som sökt skydd och vistats på skyddat boende ska få komma till en stabil boendeform för att kunna starta ett nytt liv fritt från våld.