Ungdomstiden är för många fantastisk, men kan också vara tuff med psykisk ohälsa. Inte minst nu under pandemin har unga behövt stöd. Foto: Mostphotos

Debatt: Ignorera inte ungas psykiska ohälsa

Att elever bokas till rutinmässiga besök till skolans kurator med uppföljning ska vara lika självklart, skriver Peter Wallmark (SD) i ett debattinlägg om ungdomars psykiska ohälsa.

  • Publicerad 06:15, 18 jun 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sedan mars månad 2020 har vardagen satts på undantagstillstånd för de allra flersta. Efterlängtade studentfiranden, födelsedagar och andra tillställningar har ställts in och i den mån de ens genomförts har de knappast varit sig lika. Fysisk isolering skapar även social isolering – något som drabbat de psykiskt mest utsatta grupperna i samhället hårdast.

Stockholms stad måste ta ett helhetsgrepp kring arbetet mot psykisk ohälsa. Om inga insatser sätts in riskerar ännu fler offer skördas i den psykiska ohälsans namn. Trots politisk samstämmighet om att psykisk ohälsa ska motarbetas, är det enbart sverigedemokratisk politik som på riktigt kan få bukt med problemen.

Skolkurator i skolan varje vecka

Vi anser att det krävs en tydlig målsättning i det förebyggande arbetet, något som idag saknas. Att en tydlig målsättning i arbetet uteblivit, trots decennier av politiska utspel om frågans betydelse, visar tydligt hur eftersatt denna fråga är.

Trots ökande psykisk ohälsa bland skolelever har närvaron av skolkuratorer fortsatt vara låg. Ibland till och med så låg att det inte finns en kurator på vissa skolor på en hel vecka. För oss sverigedemokrater är det självklart att skolkuratorn ska finnas i skolan varje vecka. Att elever bokas till rutinmässiga besök till skolans kurator med uppföljning ska vara lika självklart. Detta för att i ett tidigt stadie fånga upp de elever som inte mår bra samt identifiera de som riskerar råka illa ut lite längre fram.

Mår dåligt med ohälsosam livsstil

En ofta bortglömd sanning är att den fysiska hälsan lägger grunden för den psykiska. Vi ser allt för många exempel där ungdomar mår psykiskt dåligt på grund av en ohälsosam livsstil. För lite sömn, dålig skolmat och avsaknad av motion i vardagen är exempel på detta. Det måste vara politikens ansvar att ge ungdomar bästa möjliga förutsättningar till en god hälsa.

Psykisk ohälsa är ett komplext samhällsproblem med många förklaringar, men ibland kan små insatser göra stor skillnad för den som är drabbad. Våra unga är vår framtid och vi sverigedemokrater kommer fortsätta arbeta för en minskad psykisk ohälsa där snabba insatser prioriteras. Det är våra ungdomar värda.